Toimintasuunnitelma

Lappilainen partio on ainutlaatuinen osa maailmanlaajuista partioliikettä. Lapin Partiolaiset ry:n perimmäinen tarkoitus on tukea lappilaisia lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan toteuttamisessa. Tulevaisuudessa partion pitää olla mahdollinen harrastus yhä useammalle lapselle ja nuorelle kaikkialla maakunnassa. Tämä vaatii monimuotoista, nuorten tarpeita kuulevaa ja nykypäiväistä otetta sekä toiminnan suunnitteluun että toteutukseen.

Piiri tarjoaa koulutuksia ja partio-ohjelman mukaisia tapahtumia laadukkaan partio-ohjelman tukemiseksi kaikille ikäkausille. Ilman osaavia ja motivoituneita johtajia laadukasta partiotoimintaa on mahdotonta järjestää. Lappilainen partio tarjoaa sopivia haasteita ja tarvittavan tuen vapaaehtoisille johtajilleen kaikkialla toimialueellaan. Johtajien koulutukseen ja jaksamiseen panostamalla taataan positiivisen kehityksen jatkuminen Lapissa ja varmistetaan lappilaisen partion vaikuttavuus valtakunnallisessa ja globaalissa partiotoiminnassa myös tulevaisuudessa.

Kuva: Juha Nurmi