Jäsenmaksut ja maksuvapautuksen hakeminen

Partio on edullinen harrastus. Noin 60 euron suuruinen vuosittainen jäsenmaksu sisältää sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksamalla pääsee osallistumaan lippukunnan, piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla jäsenmaksun maksanut kuuluu kansainväliseen partioliikkeeseen. Jotkut lippukunnat perivät lisäksi oman jäsenmaksunsa.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Perhepartio on uusi partion harrastamisen muoto, joka mahdollistaa myös alle 7 -vuotiaiden osallistumisen partiotoimintaan. Partio on siis koko perheen yhteinen harrastus ja tekemistä löytyy kaikille. Alle 7 -vuotiaat maksavat edullisen III -maksun.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin ja koulutuksiin. Ne vaihtelevat riippuen tapahtuman/koulutuksen kestosta ja luonteesta. Suomen laajuiset suuremmat leirit maksavat noin 100-200 euroa riippuen erilaisista Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle myönnetyistä tuista. Kansainvälisten leirien hinnat vaihtelevat kohdemaan ja leiriorganisaation kulujen mukaan.

Jäsenmaksuvapautukset

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, mutta hyväksytty vapautus tulee voimaan vasta anomusta seuraavaan jäsenmaksuun. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Parasta on siis toimia viimeistään viikko ennen laskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautusta haetaan sähköisen lomakkeen kautta.

Kuva: Petri Hannula