Lippukuntatuki

Piiri tarjoaa valmennusta lappilaisille lippukunnille lippukuntavierailujen ja johtokolmikkotapaamisten muodossa. Valmennus voi tapahtua vierailuna lippukuntaan, jolloin valmennuksen aihe valitaan juuri teidän omiin tarpeisiin sopivaksi. Valmennus voidaan tarvittaessa järjestää myös etäyhteyksin.

Johtokolmikkotapaamisia pidetään koko Lapin lippukunnille muutaman kerran vuodessa esimerkiksi kevät- ja syyskokousten, partiotahdin ja eloluiston yhteydessä. Nimestään huolimatta johtokolmikkotapaamisiin ovat tervetulleita myös lippukunnan muut aiheesta kiinnostuneet johtajat!

Esimerkiksi tällaisiin tilanteisiin voitte pyytää apua piirin lippukuntatuesta:

  • Johtokolmikoiden perehdytys ja pestaus
  • Pestauskulttuurin vahvistaminen
  • Positiivisen ilmapiirin ylläpito lippukunnissa
  • Henkinen tuki johtokolmikoille
  • Lippukunnan laadukkaan toiminnan ylläpito
  • Uuden lippukunnan perustaminen
  • Lippukunnan henkiin herättäminen
  • Tervetuloa partioon -kurssit

Ota yhteyttä piirin aluetuen ryhmään!

Materiaalia:

Kuva: Anniina Perätalo