Tule mukaan

Mitä partio on?

Partio on aatteellista harrastustoimintaa, jossa korostuu vastuun antaminen nuorille. Partiossa opitaan, koetaan ja kasvetaan yhdessä.

Partiossa toimitaan ryhmissä. Partiolaiset on jaettu viiteen ikäkauteen (sudenpennut 7-9 v., seikkailijat 10-12 v., tarpojat 12-15 v., samoajat 15-17 v. ja vaeltajat 18-22 v.)  Paikallisyhdistykset eli lippukunnat järjestävät ikäkausitoimintaa lähes jokaisessa Lapin kunnassa.

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa, jota kutsutaan partiokoloksi. Koloilloissa ja kokouksissa tehdään aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoitellaan kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja. Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin, -leireihin ja -vaelluksiin. Osa lippukunnista on erikoistunut meripartiotoimintaan. Meripartioaktiviteeteissa korostuu vesillä liikkuminen.

Lue lisää partiosta Suomessa Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Partio on kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Partiossa vastuuta annetaan nuorille jo alusta alkaen, mutta johtajia ja aikuisia tarvitaan kuitenkin toiminnan organisoimiseen. Vapaaehtoisena partiossa toimii ihmisiä monella taustalla. Vapaaehtoisten panosta tarvitaan viikkotoiminnan pyörittämiseen, leirien ja retkien järjestämiseen, hallinnon pyörittämiseen ja moniin muihin tehtäviin.

Jos olet kiinnostunut tulemaan vapaaehtoisena mukaan partioon, ole yhteydessä paikalliseen lippukuntaan! Apuasi voidaan tarvita esimerkiksi kesäleirin huollon järjestämisessä. Tietoa Lapin Partiolaiset ry:n piiritason avoimista vapaaehtoistehtävistä löydät Pestihausta.

Kuinka pääsen mukaan?

Partioon liitytään liittymällä lippukunnan jäseneksi. Lippukunnat-sivulta löydät Lapin alueen lippukunnat ja yhteyshenkilön tiedot. Ole rohkeasti yhteydessä lippukuntaan, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan partiotoimintaan!

Tutustu lippukuntiimme

Kuva: Mikko-Pekka Karlin