Viestintäryhmä

Viestintäryhmän vastuulla on Lapin Partiolaisten sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen sekä lippukuntien ja piirin muiden toimijoiden tukeminen viestinnässä.

Partioon liittyvä viestintä on hyvin monipuolista, ja siihen voi kuulua mm. kokoustaminen, viestittely, sähköpostin lähettäminen, partiotapahtumista tiedottaminen ja partiosta kertominen sidosryhmille, vanhemmille ja mahdollisille tuleville partiolaisille. Viestintäryhmä suunnittelee piiriviestintää ja kehittää sitä vastaamaan ajan tarpeita. Ryhmältä voi myös pyytää apua lippukunnan viestintähaasteiden ratkomiseen.

Lapin Partiolaisissa viestinnästä vastaa piirihallitukseen kuuluva viestintävastaava yhdessä viestintäryhmän jäsenten ja työntekijöiden kanssa.

Viestintäryhmä

Ryhmän jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi. Jos olet kiinnostunut viestintäryhmän pesteistä, ota yhteyttä Viiviin!

Viivi Törmänen
Viivi Törmänen

Viivi Törmänen, Inarin Tunturisudet
Viestinnästä vastaava piirihallituksen jäsen, ryhmäpuheenjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Petri Hannula

Petri Hannula, Napapiirin Pojat
Viestintäryhmän jäsen (erityisesti nettisivut ja kuvaaminen)

Yläkuva: Eeva Helle