Piirihallitus

Piirihallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa piirin toimintaa jäsenkokousten välillä. Jäsenkokous nimittää piirihallituksen jäsenet.

Piirihallitus huolehtii mm. Lapin Partiolaiset ry:n jäsenkokousten valmistelusta ja niiden päätösten toimenpanosta. Lisäksi piirinjohtajien vastuulla on hallinnolliset tehtävät, jotka eivät kuulu toiminnanalojen pariin. Hallitus vastaa myös taloudesta ja omaisuuden hoidosta, sekä huolehtii sääntömääräisistä asioiden ja piirin kokouksien päätöksien toimeenpanosta. Piirihallituksen tehtäviä ovat sellaiset asiat, jotka eivät selkeästi kuuluu vain yhden toiminnanalan piiriin. Piirihallituksen sihteerinä toimii lippukuntakoordinaattori.

Työvaliokunnan muodostavat piirinjohtajat yhdessä lippukuntakoordinaattorin kanssa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella piirihallituksen kokouksia sekä huolehtia sellaisista piirin asioista, jotka eivät vaadi piirihallituksen päätöksiä. Työvaliokunta kokoontuu puhelimitse, sähköpostitse ja kasvotusten yhteensä noin 20 kertaa vuodessa.

Piirihallitus 2022

Piirihallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.


Tommi Saatio, Lapin Kiehiset ja Kivekkäät
Piirinjohtaja ja partioneuvos
p. 040 719 0671


Soile Koivuranta, Napapiirin Tytöt
Piirin varajohtaja


Petri Hannula, Napapiirin Pojat
Viestinnästä vastaava piirihallituksen jäsen


Essi Kuure, Napapiirin Tytöt
Lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen


Kimmo ”Kipe” Vääriskoski, Pohjolan Tytöt ja Kemin Kotkat
Koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen


Eveliina Huhtala, Kallin Kanervat
Kasvatuksesta vastaava piirihallituksen jäsen


Roosa Kejonen, Napapiirin Tytöt
Luottiskoordinoinnista vastaava piirihallituksen jäsen


Outi ”Ode” Sieriniemi, Lapin Kiehiset ja Kivekkäät
Kasvusta vastaava piirihallituksen jäsen  


Yläkuva: Eeva Helle