Koulutukset

Partiossa koulutetaan kaikki vapaaehtoiset partiopesteissä eli vapaaehtoistehtävissään toimimiseen!

Katso tulevat koulutukset kalenterista!

Aiempi koulutus voidaan ottaa huomioon kurssia suorittaessa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat kurssitodistuksen ja kurssisuoritus kirjataan myös Kuksaan.

Jos haluat kysyä koulutuksista, ota yhteyttä piirin koulutusryhmään!

Akela- ja sampokoulutus on tarkoitettu kaikille sudenpentulauman tai seikkailijajoukkueen johtajille sekä heidän apulaisilleen. Kurssin osallistujan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttävä, yläikärajaa ei ole. Esitietoina vaaditaan suoritettu Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavien tietojen hallinta eli aiempaa partiotaustaa ja perustietämystä partiosta.

Koulutuksen sisältö

Partiojohtajaperuskoulutus tukee kaikkia lippukunnassa toimivien vaeltajien ja aikuisten pestejä. Kurssi on tarkoitettu 18 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille partiolaisille. Esitietoina vaaditaan suoritettu Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavien tietojen hallinta eli aiempaa partiotaustaa ja perustietämystä partiosta.

PJPK:n voi suorittaa kurssimuotoisena, jolloin koulutus on kestoltaan 4 pv tai 2 viikonloppua, joiden lisäksi kurssilaiset tekevät ennakko- ja välitehtäviä sekä johtamistehtävän. Vaihtoehtoisesti PJPK:n voi suorittaa monimuotokoulutuksena, jolloin kurssi jakautuu joustavasti pidemmälle aikavälille, kurssilaisten aikataulut huomioon ottaen. Monimuotokoulutus vaatii osallistujalta osallistumista lähikoulutuspäiviin.

Koulutuksen sisältö

Aineistoa PJ-kurssilaisille

Luotsikoulutus on tarkoitettu kaikille tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotseille sekä näihin pesteihin haluaville aikuisille eli yli 22-vuotiaille. Esitietoina vaaditaan suoritettu partiojohtajaperuskurssi.

Koulutuksen sisältö

Ohjelmajohtajakoulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutusta suositellaan ohjelmajohtajan lisäksi erityisesti ikäkausivastaaville. Koulutuksen sisältö

Pestijohtajakoulutus perehdyttää lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemiseen, johtamiseen, pestaamiseen ja koulutuksiin. Koulutusta suositellaan pestijohtajan lisäksi erityisesti vapaaehtoisia partiopestissään johtaville. Koulutuksen sisältö

Lippukunnanjohtajakoulutus on yhdistyksen johtamisen koulutus. Koulutusta suositellaan lippukunnanjohtajan lisäksi erityisesti lippukunnan hallitukselle. Koulutuksen sisältö

Partiokouluttajakoulutus on suunnattu partiokoulutuksesta kiinnostuneille johtajille, koulutus tukee sekä lippukunnassa että piirissä kouluttavia aikuisia. Esitietoina vaaditaan suoritettu partiojohtajaperuskurssi.

Ko-Gi eli Kolmiapila-Gilwell-koulutus on tarkoitettu partiossa toimiville yli 22-vuotialle aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin. Ko-Gi-kurssit järjestää keskusjärjestö Suomen Partiolaiset.

Lue lisää koulutuksesta ja katso tulevat kurssit

Lue lisää

Tutustu Suomen Partiolaisten koulutuskarttaan ja moduulikarttaan.

 

Kuva: Juha Nurmi