Piirileiri siirtyy vuodelle 2025 – leirinjohtajahaku käynnissä

Lapin Partiolaisten piirileiri päätettiin siirtää vuoden 2025 kesälle, ja leirille etsitään nyt johtajaparia! Aikainen pestihaku mahdollistaa projektin tekijöille mm. rauhallisemman työtahdin ja pidemmän perehtymisajan. Leirinjohtajan pestiin voi hakea valmiin parin kanssa tai yksin.

Leirinjohtajat johtavat piirileiriprojektin toteutumisen alusta loppuun, käytännössä siis leirin tavoitteiden luomisesta aina projektin loppuraportin palauttamiseen asti. Leirinjohtajat pestaavat piirileirin johtoryhmän eli staabin, joka johtaa yhteistyössä leirin kaikkia osa-alueita. Leirinjohtajilla ja staabilla on tarvittaessa oikeus täydentää kokoonpanoaan projektin edetessä.

Pesti alkaa viimeistään syksyllä 2023, kunhan pestikeskustelut on käyty ja päättyy syksyn 2025 aikana projektin loppuraportin palauttamiseen.

Leirinjohtajien pestiesihenkilönä toimii piirinjohtaja tai muu hallituksen jäsen. Tukena pestissä on piirinjohdon lisäksi toimisto ja projektin ohjausryhmä.

Pestin vaatima ajankäyttö vaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Keskimäärin pesti vaatii kuitenkin selkeästi viikoittaista tekemistä ja lisäksi viikonloppuja.

Itsenäisen suunnittelun, tekemisen ja staabin kanssa kokoustamisen lisäksi leirinjohtajapari osallistuu leirin ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektin eri vaiheiden vaatiman tahdin mukaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leirinjohtajien toivotaan omaavan kokemusta laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja erilaisista projekteista. Leirinjohtajilla tulee olla käytynä partiojohtajan peruskurssi tai ainakin hallita kurssia vastaavat taidot eli mm. osaaminen partiossa, johtaminen, turvallisuus, partiomenetelmä ja partion kasvatustavoitteet. Tarvittavaa osaamista on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestistä, pestistä piiri- tai alueleirillä, partiotaitokisojen järjestämisestä tai valtakunnallisista projekteista.

Leirinjohtajilla ja koko leiriprojekti käyttävät partion sähköisiä työkaluja. Kokemus asioiden hoitamisesta etänä, sähköisestä dokumentoinnista ja pilvipalveluiden tuntemuksesta on siis eduksi.

Kysy lisää tai hae pestiin

Ota yhteyttä tai edellisen piirileirinjohtajaan ja nykyiseen piirinjohtajaan Niilo Karjalaiseen niilo.karjalainen@partio.fi tai piiritoimiston Lindaan 040 833 8556/ lappi@partio.fi.

Jos haet pestiin parin kanssa, kerro hakemuksessa kenen kanssa haet pestiä tai tehkää yhteinen hakemus, jossa mainitsette molempien hakijoiden nimet ja lippukunnat.

HAE PESTIIN