Nyt on paras aika aloittaa partio!

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset seikkailevat, oppivat uusia taitoja, pitävät hauskaa, solmivat uusia ystävyyksiä ja kokevat upeita elämyksiä – yhdessä tietenkin! Kuten monissa muissakin harrastuksissa, myös partiossa on paras aika aloittaa harrastus käsillä juuri nyt: uudet ryhmät käynnistyvät elo-syyskuussa. Tule siis mukaan!

Partiotoiminta kannustaa kehittymiseen omana itsenään ja osana ryhmää. Partiossa opitaan ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista, erilaisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä vastuunottamista. Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partiossa jokainen voi tehdä parhaansa ja loistaa.

A lot of scouts waving their scarves in the air outdoors.

Partiota voi harrastaa Lapissa 23 paikallisyhdistyksessä

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joiden koko vaihtelee noin 20 jäsenestä yli 200 jäseneen. Partiotoiminta on hyvin vahvasti lippukunnan jäsenten näköistä, joten lippukuntien toiminta vaihtelee suuresti toisistaan. Esimerkiksi osassa lippukunnista toiminta on painottunut erähenkiseen toimintaan, kun toisissa saatetaan esimerkiksi purjehtia tai tarjota tekemistä erityistä tukea tarvitseville.

Lippukunnissa jäsenet jakaantuvat ikäryhmittäin pienempiin ryhmiin, joilla kaikilla on omanlaista, ikään sopivaa toimintaa, joka perustuu kasvatukselliseen partio-ohjelmaan. Omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä ja turvallinen kaveriporukka, johon tutustuu hyvin ja jonka kanssa on kiva viettää aikaa. Aikuiset tukevat partiossa lasten kasvua ja kehitystä. Samalla aikuisetkin pääsevät kokemaan yhteisöllisyyttä, elämyksiä ja luontokokemuksia.

Nyt on aika ilmoittautua mukaan partioon

Partiolippukunnat ja uudet ryhmät aloittavat elo-syyskuussa toimintansa, joten nyt on hyvä aika tulla mukaan.

Tutustu Lapin Partiolaisten lippukuntiin

Löydä lähin lippukunta Lippukuntahaulla

Partiolainen katselee järvellä