Merkit, tunnustukset ja muut kiittämisen välineet

Pesti- ja ikäkausikohtaiset merkit

Lippukunta myöntää Louhisuden soljen tunnustukseksi sille vartionjohtajana toimivalle samoajalle, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana on parhaiten toteuttanut partiomenetelmää.

Myöntämisperusteet

Merkki myönnetään nuorelle vartionjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt menestyksellä partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa.

Merkin saajan tulee olla anomisvuonna iältään 15–18-vuotias ja ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään 6 kuukautta vartion- tai venekunnanjohtajana. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi.

Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Louhisuden solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle vartionjohtajalle. Jos lippukunnassa on useita osastoja (esimerkiksi tytöt ja pojat), voidaan ansiomerkki myöntää yhdelle vartionjohtajalle kustakin osastosta. Myös lippukunnan suuren jäsenmäärän takia ansiomerkki voidaan myöntää useammalle vartionjohtajalle vuoden aikana.

Vinkki: Perusteluissa pitää kertoa, miksi solkea haetaan useammalle kuin yhdelle vartionjohtajalle. 

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Louhisuden soljet.

 • 15–18-vuotias
 • vähintään puoli vuotta vartionjohtajana
 • toimintavuoden aikana parhaiten toteuttanut partiomenetelmää
 • pääsääntöisesti yksi merkki/lippukunta/vuosi.

Pyhän Yrjön solki on vaeltajaikäkauden ansiomerkki.

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

 • 2 vuotta aktiivista vaeltajatoimintaa
 • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias

Lippukunta myöntää Collanin soljen tunnustukseksi sille akelalle ja/tai sammolle, joka on esimerkillisellä tavalla kantanut vastuuta ikäkauden toiminnasta.

Myöntämisperusteet

Collanin solki voidaan myöntää lippukunnassa vuosittain yhdelle sudenpentu- ja yhdelle seikkailijaikäkauden viikoittaisesta toiminnasta vastaavalle johtajalle. Ehdotushetkellä tunnustuksen saajan tulee olla toiminut vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta ehdotushetkellä on kulunut yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Collanin solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle akelalle tai sammolle. Myös lippukunnan suuren jäsenmäärän takia ansiomerkki voidaan myöntää useammalle akelalle tai sammolle vuoden aikana.

Vinkki: Perusteluissa pitää kertoa, miksi solkea haetaan useammalle kuin yhdelle akelalle/sammolle. 

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Collanin soljet.

 • vaeltajaikäinen tai aikuinen 
 • johtamansa ikäkauden esimerkillinen vastuunkantaja
 • vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona
 • pääsääntöisesti yksi merkki/ikäkauden johtajat/vuosi

Aatemerkit

Aatemerkit poikkeavat ansiomerkeistä sillä, että ne eivät ole merkkejä tehdystä partiotyöstä. Mannerheim-solki on nuorelle partiolaiselle myönnettävä tunnustus partioideologian sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Hopeajoutsen tai -suden saaja on pitkän partiouran aikana vienyt partiotoimintaa poikkeuksellisen suurella panoksella eteenpäin osoittaen erittäin vahvaa partioaatetta.

II-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut partioaatetta. Henkilön tulee olla anomisvuonna 17-19-vuotias.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

 

 

I-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti kunnostautuneelle partiolaiselle, joka on noudattanut elämässään partioihanteita. Anomisvuonna henkilö voi olla enintään 23-vuotias ja osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Soljen saajalla pitää olla ikäkausijohtajan tai partiojohtajan peruskoulutus.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

Merkki voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiojohtajatehtävissä. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Lisäksi saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.  

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 26-vuotias ja suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen. Ehdotushetkellä saajan tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta partiojohtajatehtävissä.  

Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle vuosikymmenien toiminnasta tunnettuna partiopersoonana partiota poikkeuksellisella tavalla eteenpäin vieden. Saajan tekemä partiotyö on partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa.

 

 

 

 

 

 

 

Ansiomitalit

Ansiomitalit myönnetään yksilölle yleensä järjestyksessä. Tarkista siis, mitä merkkejä henkilöllä jo on!

 • Voidaan myöntää piirin jäsenlippukunnan jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta piirin alueella toimivassa lippukunnassa ja / tai piirin eri elimissä.
 • Ehdokkaan on oltava toiminut johtajatason tehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan piirin alueella.
 • Henkilön tulee olla anomisvuonna vähintään 20-vuotias.

SP:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla kuuden vuoden edestä. 

 Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

 • Voidaan myöntää piirin jäsenlippukunnan jäsenelle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunta- ja / tai piirityössä tai vastaavasti keskusjärjestössä.
 • Henkilön tulee olla anomisvuonna vähintään 25-vuotias.
 • Piirin pronssisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään 3 vuotta

SP:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 12 vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

 • voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta työstä piirin jäsenlippukunnan jäsenelle, joka toimii/on toiminut lippukunnassa, piirissä tai valtakunnallisessa työssä partioliikkeen ja piirin hyväksi
 • myös jonkun muun piirin alueella toimivalle partiojohtajalle poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta koko valtakunnan ja samalla piirin partiotyön hyväksi.
 • harvinaisen merkittävästä ja/tai pitkäaikaisesta toiminnasta piirissä
 • henkilöllä on/on ollut erittäin vaativia johtajatehtäviä
 • piirin hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta

SP:n hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 18 vuoden edestä. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä. 

 Vinkki: Hopeista ansioristiä voidaan ehdottaa myös pelkästään lippukuntatason tehtäviä tehneelle partiojohtajalle. Tällöin pestivuosia tehtävissä tulee olla huomattavasti enemmän kuin 18 vuotta.

 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja partiopiirin sekä lippukunnanpartiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 24 vuoden edestä.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. Lisäksi tulee perustella, miten saajaa voi pitää tunnettuna partiopersoonana, ja tarvittaessa tehostaa tätä eri tahoilta kerätyin puoltolausunnoin. 

Erityisistä teoista myönnettävät ansiomerkit

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai molemmat ovat olleet ilmeisessä vaarassa (vrt. hengenpelastus). Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

Tunnustukset

Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen saaja toimii piirin "kellokkaana" eli hän kantaa kaulassaan vuoden ajan tunnustuksesta merkkinä olevaa poronkelloa. Lisäksi hän saa partiopaitaan kiinnitettävän merkin.

Tunnustukset perusteet:

 • suorittanut partiojohtajan peruskurssin
 • toiminut vähintään 5 vuotta partiojohtajatehtävissä
 • toimii edelleen aktiivisesti lappilaisessa lippukunnassa ja on sen jäsen
 • 23-30-vuotias (pääsääntöisesti)
 • myönteinen asenne partiopiirin ja keskusjärjestön (SP) toimintaan
 • Ko-Gi-kurssin suorittaminen katsotaan eduksi (ei välttämätön)

Lue lisää tunnustuksesta

Vuoden toimiva partiojohtaja –apurahan saaja on alle 30-vuotias, toiminut vähintään viisi vuotta partiojohtajana ja vastaa edelleen aktiivisesti jostain lippukunnan toiminnosta, minkä lisäksi on havaittavissa myönteinen suhtautuminen piiriin ja järjestöön. Apurahan suuruus on 1000 euroa. 

Piirit ehdottavat apurahan saajia Partiosäätiölle. Ansiomerkkitoimikunnalle voi ehdottaa apurahan saajaa.

Muut palautevälineet

Hopeinen ansioplaketti

 • Voidaan myöntää Suomen kansalaisille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet partiotyön hyväksi piirin alueella.
 • Tukemisen kohteena voi olla joko lippukunta tai partiopiiri.

Kultainen ansioplaketti

 • Voidaan myöntää Suomen kansalaisille tai yhteisöille, jotka ovat erittäin ansiokkaasti osallistuneet partiotyön tukemiseen piiri- tai lippukuntatoiminnassa.
 • Myös aktiivipartiolaiselle poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta partiotyön tukemiseksi.

Piirin standaari voidaan myöntää...

 • piirin lippukunnille niiden täyttäessä vähintään 25 vuotta. Luovutushetkellä lippukunnan on kuitenkin oltava elinvoimainen ja toimiva.
 • partiotyön tukijoille heidän merkkipäivänään tai jonkin erittäin merkittävän tukemistapahtuman päätteeksi tahi heidän vetäytyessään pois toiminnasta pitkän ja ansiokkaan toimintakauden päätyttyä.
 • yksityiselle partiojohtajalle hänen vetäytyessään aktiivitoiminnasta erittäin ansiokkaan toimintakauden päätyttyä. Poikkeuksellisesti voidaan standaari kuitenkin luovuttaa aktiivikautta jatkavallekin kiitokseksi kohtuullista suuremman panoksen antamisesta piirin hyväksi.
 • keskusjärjestölle ja muille sen jäsenjärjestöille kiitoksena hyvästä yhteistyöstä piirin kanssa.
 • muille nuorisojärjestöille tai yhteisöille joiden kanssa piiri on ollut pitkäaikaisessa yhteistyössä.

Lisäksi lippukunnilla voi olla omia ansiomerkkejä! Kysy lisää mahdollisista lippukuntasi ansiomerkeistä esimerkiksi lippukuntasi hallituksen jäseneltä. 

Kuva: Susanna Mikander