Lippukuntatuki ja alueet uudistuvat Lapissa

Valtakunnallisen valmentajauudistuksen myötä jokaiselle lippukunnalle on jatkossa nimetty työntekijä, jolta voi kysyä ”koska vain mitä vain”. Kaikkien Lapin lippukuntien lähituki on piirin järjestökoordinaattori Linda Turunen.

Lindan tavoittaa piiritoimistolta puhelimitse, whatsappilla ja sähköpostilla. Uudistus tulee asteittain voimaan jo tämän vuoden aikana, uuden mallin on tarkoitus olla käytössä koko maassa vuoden 2023 alusta alkaen. Lapissa lippukuntatuen ryhmä suunnittelee parhaillaan, miltä malli tulee näyttämään juuri meillä.

Miksi uudistetaan?

 • Nykyinen kolmen alueen malli ei ole toiminut pitkään aikaan ja asiaan halutaan muutos!
 • Aluetapaamisia on helpompi järjestää kun alueita on useampi (ehdotus 5) ja välimatkat pienenevät.
 • Lippukunnat ansaitsevat parhaan mahdollisen tuen.
 • Vastaus lippukunnilta mm. seuraaviin lippukunnilta tulleisiin toiveisiin:
  • Enemmän vertaistukea
  • Lyhyempiä välimatkoja tapaamisiin
  • Yhteistyön kynnysten madaltamista ja tiiviimpää yhteistyötä naapurilippukuntien kanssa
  • Tukea johtokolmikkopesteihin ja hallitustyöhön

Mitä tarkoittaa käytännössä?

Alueille järjestetään piirin työntekijän toimesta vähintään kaksi aluetapaamista vuodessa. Ensimmäiset tapaamiset järjestetään jokaiselle alueelle vielä tämän vuoden aikana. Tapaamisissa suunnitellaan lippukuntien välistä yhteistyötä, jaetaan hyviä käytänteitä, kehitetään lippukuntia, saadaan vertaistukea ja lisää eväitä pestien hoitamiseen. Samalla varmistetaan tiedonkulku lippukuntien, piirin ja SP:n välillä. Yhteistyön muodot riippuvat alueen lippukunnista itsestään. Yhteistyö voi olla esimerkiksi yhteisiä kursseja, tilauskoulutuksia, tapahtumia, tempauksia, johtajahuoltoja, työpajoja, yhteistä samoajaohjelmaa, vertaistukea ja paljon muuta!

Lippukunnat voivat totta kai tehdä yhteistyötä minkä tahansa lippukunnan kanssa alueesta ja piiristä riippumatta myös jatkossa.

Lapin aluejako kartalla

Mihin alueiden rajaaminen perustuu?

 • Väestön, lippukuntien ja partiolaisten määrään sekä partiopotentiaaliin alueilla
 • Jokaisella alueella useampi aktiivinen lippukunta, partiolaisia tällä hetkellä noin 200-400
 • Lippukuntien toiveet
 • Kulkeminen on toivotumpaa ja helpompaa etelä-pohjoinen kuin itä-länsi -suunnassa
 • Muiden tahojen aluerajat ovat hyvin lähellä uutta aluejakoa, tämä helpottaa mahdollista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja auttaa hahmottamaan alueiden rajoja

Mitä seuraavaksi?

Linda kontaktoi kunkin alueen lippukunnat ja sopii yhteydenpitotavat aluekohtaisesti. Jokaiseen lippukuntaan ollaan yhteydessä vuoden 2022 aikana ja ensimmäinen aluetapaaminen on jokaisella alueella viimeistään keväällä 2023.

Lisätietoja:

Järjestökoordinaattori Linda Turunen: lappi@partio.fi/ 040 833 8556
Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen Essi Kuure: essi.kuure@partio.fi