Terkkuja Partion Kevätpäiviltä Espoosta! Dearvvuođaid Iskkár Giđđabeivviin Espoos!

Partion Kevätpäivät järjestettiin 16.–17.3. Espoon Otaniemessä. Kevätpäivät kokosivat keskusjärjestön, partiopiirien ja FiSScin työntekijät ja luottikset yhteen. Osallistujia oli yhteensä reilu 200.

Tänä vuonna Lapin Partiolaisten edustus oli historiallisen suuri! Kevätpäiville osallistuivat piiritoimiston Sari, piirihallituksen Nipsu, Ellen, Eve, Viivi, Reeta, Martta ja Jenna sekä luottikset Anna, Tommi ja Janne. Paikalla oli myös piirin viestintätyöntekijä Maria.

Lauantain aikana on luotiin hahmotelmia koko partion yhteisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025. Iltapäivän työpajassa taas syvennyttiin siihen, miten jokainen voi tehdä omalla toiminnallaan partiosta yhdenvertaisemman paikan harrastaa ja toimia vapaaehtoisena. Javiera Marchant Aedo johdatti kokousväen Dei-työskentelyyn. Dei = Diversity, equity, and inclusion.

Lauantain ohjelma huipentui ohjelmalliseen illalliseen eli Kasvukarnevaaleihin. Erilaisia karnevaalipelejä pelaamalla kerättiin poletteja eli lapsia, nuoria ja aikuisia. Niistä muodostettiin sitten lippukuntia annettujen kriteerien mukaan. Eikä tietenkään yhtään kilpailuhenkisesti! 🤭

Sunnuntaina Lapin luottikset osallistuivat omien toiminnanalojensa laajennettujen valiokuntien kokouksiin. Laajennettuihin valiokuntiin osallistuvat Suomen Partiolaisten luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä piirien nimittämät edustajat. Yleensä edustaja on kyseisestä toiminnanalasta vastaava piirihallituksen jäsen tai ryhmän puheenjohtaja. Laajennettu valiokunta sopii toiminnanalan sisäisistä piirien ja keskusjärjestön yhteisistä tavoitteista.

Mitä valiokuntien kokouksissa keskusteltiinkaan?

Viivi osallistui viestinnän ja markkinoinnin laajennetun valiokunnan kokoukseen:

ViMa:n laajennetun valiokunnan kokouksessa piirien ja SP:n Vima-ryhmien kuulumisista keskusteltiin pitkään. Monissa ryhmissä iloittiin ja oltiin ylpeitä siitä, että YSP-kurssin käyneet on saatu mukaan toimintaan – niin myös meillä Lapissa! Kokouksessa päästiin tutustumaan myös ohjelmauudistukseen, partion somestrategiaan ja uudistuvaan graafiseen ohjeeseen. Partioviikosta ja syksyn Liity-kampanjaan liittyvistä toimista juteltiin myös. Partioviikon kantavana teemana on luonto ja partiolaisten luontosuhde. Lippukuntia kannustetaan järjestämään viikolla omia tapahtumia ja viemään myös muita kuin partiolaisia ulos luontoon. Olisiko se yhteinen piknik metsässä pitkän pöydän ääressä vai jotain muuta?

Jenna osallistui yhteiskuntasuhteiden laajennetun valiokunnan kokoukseen:

Y-suhteiden laajennetussa valiokunnassa saatiin kuulla piirien, sekä SP:n y-suhteiden ryhmän ajankohtaisia kuulumisia. Lapissa y-suhteiden toiminnanala on käynnistetty virallisesti nyt alkuvuodesta ja ylpeänä saimme kertoa alkaneesta toiminnasta. Lapissa tällä hetkellä tehdään viime vuoden hiilijalanjälkilaskelmaa, kehitetään kumppanuusmallia ja vastuullisuusohjeita, sekä olemme tavanneet Oulun hiippakunnan edustajan, sekä Lapin seppomestareiden kanssa keskustellen yhdessä partion ja seurakuntien välisestä yhteistyöstä.

Keskusteltiin valiokunnassa paljon kunta- ja aluevaaleista, sekä partion roolista niissä. Yhdessä pohtien myös aloimme rakentamaan partion tavoitteita tuleviin vaaleihin ja esille nousi nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja erilaiset harrastamisen muodot. Saatiin kuulla myös tulevasta ohjelmauudistuksesta ja annoimme kommentteja siihen liittyen.

Iltapäivällä pääsimme työstämään partion ilmastotavoitteita yhdessä piirinjohtajien kanssa työpajamuotoisesti. Yhteisestä työstämisestä jäi mieleen paljon ajatuksia ja yhteinen pohdinta lisäsi varmuutta siitä, että yhdessä meidän on mahdollista saavuttaa partion asettamat tavoitteet hiilineutraaliudesta – siihen kuitenkin tarvitaan kaikkien työpanosta.

Martta osallistui vapaaehtoistuen laajennetun valiokunnan kokoukseen:

Vapaaehtoistuen laajennetussa valiokunnassa käytiin paljon keskustelua ajankohtaisista koulutusaiheista ja muun muassa pestaamisesta ja tavoitteesta saada jokaiseen lippukuntaan pestijohtaja. Keskustelimme koulutuksen kohtaamispaikasta, johon on tarkoitus yhteen kokonaisuuteen koostaa tietoa partion koulutuksista, ja joka samalla loisi tapoja huomioida partiossa muualla hankittua osaamista entistä tehokkaammin. Myös koulutusten osallistujamäärät puhuttivat: todettiin, että tällä hetkellä osallistujamäärien tilastoinnissa on vielä parannettavaa, mutta joka tapauksessa osallistujamäärät ovat monissa piireissä – myös meillä Lapissa – varsin pieniä siihen nähden, miten paljon meillä olisi potentiaalisia koulutuksiin osallistujia, esimerkiksi uusia aikuisia, lippukunnissa.