LP Ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

Etelätuulet järjestävät yhteistyössä piirin kanssa RO-kurssin, tervetuloa mukaan!

Ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu samoajaikäisille nuorille, jotka vetävät tai suunnittelevat vetävänsä ryhmää. Kurssilla opetellaan muun muassa ryhmän ohjaamista ja johtamista partiomenetelmää hyödyntäen sekä toiminnan suunnittelua ryhmän ja lippukunnan näkökulmasta. Lisäksi kurssi on itsessään elämys ja se tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin lappilaisiin nuoriin.

Miksi? 

Nuoren on vaikea ottaa vastuuta ilman hyviä eväitä johtajuuteen.

Kenelle? 

Samoajaikäisille ryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille tai jo ryhmiä ohjaaville.

Hinta? 

60 € (lippukunta yleensä maksaa osallistumisen)


Ilmoittautuminen kuksaan 29.11.-21.12.2023. 


Lisätietoja koulutuksesta antaa kurssinjohtaja Ville-Pekka Jokela 
(p. 040 522 0552/vp@lapinsamoilijat.net).


Kaikille avoimet RO-kurssit vuonna 2024

Vuonna 2024 järjestetään kaksi kaikille avointa RO-kurssia, ensimmäinen yhteistyössä Etelätuulten ja piirin kesken 12.–14.1. ja toinen piirin järjestämä ROK elokuussa 2.-4.8.2024. Koska kaikille lippukunnille avoimia kursseja järjestetään tulevana vuonna kaksi, me piirissä toivomme, että tammikuun kurssille ilmoittautuisivat ensisijaisesti 2006–2008 syntyneet samoajat, joilta ROK on vielä jäänyt suorittamatta sekä sellaiset nuoret, jotka jo toimivat ryhmänjohtajina, mutta eivät ole saaneet koulutusta pestissä toimimiseksi. Puolestaan elokuun kurssille kannustamme innostamaan 2009 syntyneitä ja sitä vanhempia. Tällaisella löyhällä linjanvedolla pyrimme siihen, että molemmille kursseille saadaan tasaisesti osallistujia sekä siihen, että 2009 syntyneet nuoret saisivat tehdä vielä ensi kevään Tarpojaohjelmaa, joka heille ikäkaudellisesti kuuluu.

Luotamme siihen, että teillä lippukunnilla on paras käsitys omien nuortenne ja lippukuntanne tarpeista, joten ei huolta, jos toiveemme ei kaikilta osin täyty ja tammikuun kurssilla on myös 2009 syntyneitä.


Alueiden ja lippukuntien omat RO-kurssit

Tämän vuoden lopusta alkaen RO-kurssilaisilla on ollut mahdollisuus saada kurssista opintopistemerkintä Koski-rekisteriin. Tämä merkintä edellyttää sitä, että kurssien osallistujat ovat piiritoimiston tiedossa viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista, jotta ehdin syöttää osallistujat opintokeskus Siviksen järjestelmiin. Helpoiten tämä hoituu, mikäli teette lippukuntien ja alueiden omista kursseista tapahtumat Kuksaan ja ilmoitatte kurssin ajankohdan ja ilmoittautumisen päättymispäivämäärän piiritoimistolle viestillä tai sähköpostilla. Tällöin pystyn itse tarkistamaan osallistujat Kuksasta ja lisäämään heidät Sivis-verkkoon. Koska RO-kurssi on validioitu ja opintopisteytetty koulutus, tutustuttehan huolellisesti Ryhmänohjaajakoulutuksen kuvaukseen ja tukimateriaaleihin kouluttajienne kesken. Tukimateriaaleja voi tilata piiritoimistolta tai kurssin vaatimuksiin ja tukimateriaaleihin voi tutustua osoitteessa