Kilpailusarjat

Osanottajien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi. Kilpailijoiden katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan, johon heidät on SP:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä merkitty.

Sininen (samoaja, naiset)

Kilpailuvartioon kuuluu neljä 14–18-vuotiasta jäsentä, joista vähintään yhden on oltava lappilaisen lippukunnan jäsen. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Reitin pituus on noin 10 km.

Punainen (samoaja, avoin)

Kilpailuvartioon kuuluu neljä 14–18-vuotiasta jäsentä, joista vähintään yhden on oltava lappilaisen lippukunnan jäsen. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Reitin pituus on noin 10 km.

Keltainen (kevyt sarja)

Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä, joista vähintään yhden on oltava lappilaisen lippukunnan jäsen. Sarjassa ei kilpailla mestaruuksista ja kiertopalkintojärjestelmässä osallistujat lasketaan kilpailun ulkopuolisen osallistujan pisteillä. Reitin pituus on noin 10 km.

Ruskea (vaeltaja, naiset)

Kilpailuvartioon kuuluu kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, joista vähintään yhden on oltava lappilaisen lippukunnan jäsen. Reitin pituus on noin 13,5 km.

Harmaa (vaeltaja, avoin)

Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, joista vähintään yhden on oltava lappilaisen lippukunnan jäsen. Reitin pituus on noin 13,5 km.

Osanotto-oikeus

Kilpailuun voivat osallistua

  • Partiolaiset, joiden SP:n jäsenmaksu on maksettu vuodelle 2023.
  • Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

Järjestelyluvan myöntäjä voi asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden osallistumiselle.

Osanotto-oikeuden peruuttaminen

Ennen kilpailun alkamista valvojan tai tuomarineuvoston on evättävä kilpailuvartion osanotto-oikeus tai määrättävä vartio kilpailun ulkopuolelle, jos voidaan osoittaa, että kilpailuvartiolla on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta. Vartiota on pyrittävä kuulemaan ennen päätöksen tekemistä. Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian vartiolle.

Yläkuva: Sanna Tauriainen