Ennakko-ohje

Hienoa, että olette mukana kilpailemassa Lapin Partiolaisten Kivaolo – syyspartiotaitokisoissa Keminmaassa! Kilpailuun on ilmoittautunut 5 vartiota ruskeaan, 1 vartio harmaaseen ja 1 vartio keltaiseen sarjaan. Tutustukaa huolellisesti ennakko-ohjeeseen ja varusteluetteloon. Ohjeen lopusta löytyvät vartioiden kilpailunumerot sekä etukäteen täytettävä ilmoittautumislomake. Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten sekä Lapin Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjä. Tutustukaa myös Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin.

Kilpailun järjestäjä

Keminmaan Kivekkäät ja Kallin Kanervat
Kisajohtaja: Jani Uurasmaa, 040 728 3559
Kisakeskus: Honkamaan leirikeskus, Honkamaantie 112, 94500 Lautiosaari

Kilpailumaksu

Kilpailumaksu on 90 € / vartio, joka laskutetaan lippukunnilta kilpailun jälkeen. Kisamaksu sisältää majoitusmahdollisuuden pe-la ennen kisoja, kisojen materiaalit, tapahtumamerkin, palkinnot kolmelle ensimmäiselle vartiolle, peseytymismahdollisuuden ja lämpimän aterian kisojen jälkeen. Saunat ja ruokailu ovat kilpailukeskuksessa Honkamaan leirikeskuksessa.

Majoittuminen ja ylimääräiset ruokailut

Kilpailijoilla, huoltajilla/kuljettajilla on mahdollisuus majoittua ennen kilpailua leirikeskuksen läheisyyteen omiin tai ennalta varattuihin järjestäjän tarjoamiin telttoihin. Kilpailijat ja huoltajat/kuljettajat ovat voineet varata tarvitsemansa ruokailut etukäteen. Maksu veloitetaan osallistumismaksun yhteydessä. Jos ruokailu- tai majoitustarpeisiin tulee muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava järjestelysihteerille: Miikka Niskakoski (miikka.niskakoski@gmail.com/ 040-775 9209).

Kilpailun yleisaikataulu

Lauantai 16.9.2023
klo 10.00 – 11.30 Vartioiden ilmoittautuminen kisakeskuksessa
klo 12.00 Avajaiset ja kilpailun lähtö

Sunnuntai 17.9.2023
klo 11 – 15 Vartiot maalissa
klo 11 – 15 Ruokailu ja saunamahdollisuus kisakeskuksella

Kilpailukeskus ja ilmoittautuminen

Kilpailuvartiot ilmoittautuvat lauantaina 16.9.2023 klo 10.00-11.30 kilpailukeskuksessa Honkamaan partiokämpällä (kts. kartta).

Tämän ennakko-ohjeen lopussa on ilmoittautumislomake, joka tulostetaan ja täytetään etukäteen. Kilpailukeskuksessa vartionjohtaja palauttaa lomakkeen, samalla on esitettävä kaikkien vartion jäsenten vuoden 2023 SP:n jäsenkortti (voi tulostaa SP:n jäsenrekisteri Kuksasta tai tallettaa matkapuhelimeen) tai todistus maksetusta jäsenmaksusta. Uusien jäsenten osalta tarvitaan todiste rekisteröinnistä Kuksaan sekä henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

Ilmoittautumisessa sinetöidään kilpailuvartiolle maastoon mukaan yksi vartion puhelin, jota saa käyttää vain hätätilanteessa. Vartion muut puhelimet ja arvotavarat jätetään kilpailukeskukseen valvottuun säilytykseen esim. pussissa, jossa vartion nimi ja numero. Jos vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, kilpailuun osallistumisesta päättää tuomarineuvosto lauantaina ennen kilpailun alkua. Kilpailukeskukseen jätetään kaikki sellaiset tavarat, joita ei kilpailumaastossa tarvita. Vartion tulee pakata nämä (esim. vaihtovaatteet, peseytymistarvikkeet) vartion itse tuomaansa kassiin / isoon pussiin ja merkitä se vartion nimellä ja numerolla. Kilpailujen jälkeen on mahdollisuus peseytyä sekä syödä lämmin ruoka kisakeskuksella (omat ruokailuvälineet mukaan).

Lähtöön järjestäytyminen

Kaikkien kilpailijoiden tulee olla valmiina kilpailuvarusteissaan saapuessaan avajaisiin, järjestäjät antavat ohjeet ennen lähtöä. Avajaisissa vartiot saavat kartan, jossa on lauantain kilpailureitti. Avajaisten jälkeen annetaan lähtökäsky, jolloin vartiot lähtevät matkaan. Karttoihin ei saa koskea ennen lähtökäskyä. Yleisörasti on lauantain rasti 1, joka sijaitsee leirikeskuksen pohjoispuolella olevalla kankaalla. Avajaisten jälkeen yleisö ei saa kommunikoida kilpailijoiden kanssa, eikä yleisö / huoltaja saa liikkua muualla kilpailumaastossa (omavaltainen liikkuminen voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevan joukkueen hylkäämisen). Kilpailuvartion avustaminen ja huoltaminen kilpailun aikana johtaa vartion hylkäämiseen.

Toimitsijoiden tunnukset

Maastossa olevilla toimitsijoilla on päällään keltaiset heijastinliivit. Liivien lisäksi on käytössä seuraavat tunnukset:
Rastipäällikkö: Punainen käsinauha
Rastihenkilö: Keltainen käsinauha
Tuomarineuvosto: Valkoinen käsinauha
Muut toimitsijat tunnistaa Kivaolo -logosta (tapahtumamerkki)

Kilpailunumerot ja partiohuivi

Vartion jokaisella jäsenellä tulee olla koko kilpailun ajan näkyvillä partiohuivi ja vartion itse valmistama kilpailunumero. Kilpailunumerot vartio tuo mukanaan, numerot löytyvät ennakko-ohjeen lopusta. Kilpailunumeron tulee olla näkyvillä koko kilpailun ajan. Kilpailun aikana vartioiden tulee käyttäytyä hyvän partiotavan mukaisesti, ja toimitsijoiden ohjeita tulee noudattaa.

Kilpailukartat ja -reitti

Kilpailijoilla on käytössään alueen suunnistuskartta, jonka lisäksi ruskealla ja harmaalla sarjalla lauantaina osalla reitistä ote peruskartasta. Reittien pituudet ovat sarjojen mukaan noin:

 • sininen-punainen-keltainen 10 km
 • ruskea-harmaa 15 km

Maasto

Kilpailureitit kulkevat metsäisää ja osin soista maastoa pitkin. Osalla reitistä kuljetaan lähellä Kivalontietä, jolla kulkee säännöllisesti myös raskaita ajoneuvoja. Osa kilpailun toiminnasta sijaitsee myös vesistön läheisyydessä. Kisamaaston lähellä sijaitsevan matkailuyrityksen alueelle ei ole luvallista kulkea, vaan yrityksen alue pitää kiertää.

Rastit

Rastit on merkitty kilpailukarttaan rastiympyröin ja numeroin. Maastoon rastit on merkitty oranssi-valkoisin rastitunnuksin. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä, ja rastin väliin jättäminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi. Vartion on ilmoittauduttava kokonaisvahvuudessaan rastille saapuessaan ja sieltä poistuessaan. Mallirasti on nähtävissä myös lähdössä.

Tehtäväluettelon löydät kilpailukutsusta.

Tehtäväkäskyt

Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Rastihenkilöt voivat myös antaa suullisia lisäohjeita. Tehtäväkäskyyn saattaa sisältyä liitteitä, joiden saamisesta vartion on itse huolehdittava. Vartion on itse merkittävä jokaiseen tehtäväkorttiin ja tuotokseen vartion nimi sekä numero. Tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen suorituksen hylkäämisen, josta päätöksen tekee tuomarineuvosto.

Eksyminen

Eksymistapauksessa vartion on paikannettava itsensä, tarvittaessa selkeään maastokohtaan ensin siirtymällä ja sen jälkeen eteenpäin seuraavalle rastille, vartion voimien ja kilpailuaikataulun niin salliessa. Mikäli vartio paikantaa itsensä selvästä maastokohteesta, turvasuunta on etelä. Ruskeassa ja harmaassa sarjassa Kivalontien eteläpuolen maastossa turvasuunta on pohjoinen. Hätätilanteessa vartioilla on mukanaan sinetöity puhelin, jota pitää käyttää. Mikäli vartiolla ei ole välitöntä vaaraa, soitetaan kilpailunjohtajalle puh. 040 728 3559, muussa tapauksessa hätänumeroon 112. Puhelimen käyttäminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneen vartion pitää ilmoittautua lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartion
tulee siirtyä viipymättä kilpailukeskukseen ja ilmoittautua kilpailutoimistoon. Loukkaantumisten yhteydessä tuomarineuvosto päättää, voiko kilpailuvartio jatkaa kilpailua vajaalla jäsenmäärällä vai siirtyykö joukkue kilpailun ulkopuoliseksi vartioksi.

Kilpailusta hylkääminen

Vartion tulee noudattaa SP:n kisasääntöjä (10 §), ja vartio voidaan hylätä kilpailusta näiden sääntöjen rikkomuksista. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 • Kilpailujoukkue ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn lupaa.
 • Vartion on käytävä kaikilla rasteilla annetussa järjestyksessä.
 • Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien rastien kautta maaliin. Tehtävän aikana varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on tehtävärastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa.

Omien karttojen, lunttien, kirjallisuuden yms. käyttö, joukkueiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty.

Kielletyt varusteet

 • Joukkueiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty. Huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevan joukkueen hylkäämisen.
 • Elektronisesti käytettävät apuvälineet (esim. puhelin, tietokone, GPS-laitteet, digikamerat) ovat kiellettyjä. Kaikki sähkö- ja akkukäyttöiset työkalut ovat kiellettyjä varusteita.
 • Sinetöimättömien puhelinten hallussapito kilpailun aikana aiheuttaa vartion suoritusten hylkäämisen.
 • Karttaan merkityillä kielletyillä alueilla ei saa kulkea.
 • Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty.

Tarkistuspyyntö ja vastalauseet

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet tulee esittää kirjallisesti tuomarineuvostolle heti kilpailun jälkeen. Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyyntö on maksuton. Tarkistuspyynnöllä ei voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Vastalause voi koskea kilpailun järjestelyitä, kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien arvosteluja. Vastalause on maksullinen ja se maksetaan vastalauseen jättövaiheessa kisakeskukseen. Vastalausemaksu 25€ palautetaan vartiolle, jos vastalause hyväksytään.

Tuomarineuvosto

Valvoja: Kimmo Vääriskoski
Kilpailunjohtaja: Jani Uurasmaa

Kilpailun tulokset

Tulokset julkaistaan kisakeskuksessa kisojen jälkeen. Viralliset kisatulokset ilmoitetaan Lapin Partiolaisten nettisivuilla, kilpailun nettisivuilla ja palkinnot kolmelle ensimmäiselle vartiolle jaetaan Lapin Partiolaisten syyskokouksessa 28.10.2023.

Vakuutus

Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Lue SP:n turvallisuusohjeet täällä.

Varusteet

Ruskea ja harmaa sarja

Vartiokohtaiset varusteet

 • Ea-välineet (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria, sidetaitoksia, avaruuslakana tai -huopa)
 • Retkikeitin (kattila 1,5l + paistinpannuosa) polttoaineineen
 • Kirves
 • Saha
 • (Rulla)mitta
 • Hiomapaperia (karheus väliltä P60-P120)
 • Neula ja lankaa
 • Sakset
 • Rautalankaa ym varusteiden korjaustarvikkeita
 • Kello
 • Kilpailunumero (löytyy ennakko-ohjeen lopusta)
 • 4 kappaletta säänkestäviä, narulla kiinnitettäviä numerolappuja, joissa vartion nimi ja numero
 • Karttalaukku/ -tasku
 • Matkapuhelin, joka sinetöidään vartiolle maastoon mukaan (hätätilanteita varten)

Henkilökohtaiset varusteet

 • Partiohuivi
 • Puukko
 • Tulitikut
 • Ensiside tai vastaava
 • Kompassi
 • Ruokailuvälineet
 • Lyijykynä
 • Servetti
 • Valaisin
 • Evästä, termospulloon lämmintä juomaa + muki
 • Maastoon soveltuvat jalkineet
 • Istuinalusta tai vastaava
 • Säänmukainen vaatetus, lisälämmikettä maastoon mukaan taukoja varten
 • Jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus (ei maastoon mukaan)
 • Pyyhe + peseytymistarvikkeet (ei maastoon mukaan)
 • Huomioliivi tai muu kellertävä tai oranssi huomionauha

Sininen, punainen ja keltainen sarja

Vartiokohtaiset varusteet

 • Ea-välineet (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria, sidetaitoksia, avaruuslakana tai -huopa)
 • Retkikeitin (kattila 1,5l + paistinpannuosa) polttoaineineen
 • Kirves
 • 2 timpurinsahaa
 • (Rulla)mitta
 • Hiomapaperia (karheus väliltä P60-P120)
 • Neula ja lankaa
 • Sakset
 • Rautalankaa ym varusteiden korjaustarvikkeita
 • Kello
 • Kilpailunumero (löytyy ennakko-ohjeen lopusta)
 • 4 kappaletta säänkestäviä, narulla kiinnitettäviä numerolappuja, joissa vartion nimi ja numero
 • Karttalaukku/-tasku
 • Matkapuhelin, joka sinetöidään vartiolle maastoon mukaan (hätätilanteita varten)

Henkilökohtaiset varusteet

 • Partiohuivi
 • Puukko
 • Tulitikut
 • Ensiside tai vastaava
 • Kompassi
 • Ruokailuvälineet
 • Lyijykynä
 • Servetti
 • Valaisin
 • Evästä, termospulloon lämmintä juomaa + muki helposti saatavilla
 • Maastoon soveltuvat jalkineet
 • Istuinalusta tai vastaava
 • Säänmukainen vaatetus, lisälämmikettä maastoon mukaan taukoja varten
 • Jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus (ei maastoon mukaan)
 • Huomioliivi tai muu kellertävä tai oranssi huomionauha
 • Pyyhe + peseytymisvälineet (ei maastoon mukaan)

Kilpailuvartiot ja numerot

Ruskea sarja

Vartion numeroVartion nimiLippukunta
301KurppelotNapapiirin Tytöt
302Kätkät TekasiKätkän Kävijät
303NaPojen PelkoNapapiirin Tytöt
304PäHeeTInarin Tunturisudet
305V.E.P.UYlläs-Partio

Harmaa sarja

Vartion numeroVartion nimiLippukunta
401Kätkien EthimaKätkän Kävijät

Keltainen sarja

Vartion numeroVartion nimiLippukunta
501HyväfiiwisNokian Partiotytöt

Yläkuva: Juha Nurmi