50,00€

Rovaniemi

16.04. - 18.04.


Ilmoittautumisaika
on päättynyt

Viestintäkoulutus lippukunnille 16.-18.4.2021, Rovaniemi (tai etänä riippuen rajoituksista)

Kaipaako lippukuntanne viestintä uusia toimintatapoja? Loppuvatko ideat siitä, miten pystyisitte kertomaan toiminnastanne niin jäsenille, vanhemmille kuin myös muille paikkakuntalaisille? Jääkö tärkeä tieto matkan varrelle, kun lippukunnan sisäisessä tiedonkulussa ei ole selkeitä pelisääntöjä? Pitäisikö tehdä jotain lippukunnan nettisivuille, Facebook-sivulle tai Instagram-tilille?

Huhtikuussa 2021 järjestetään Lapin Partiolaisten lippukunnille suunnattu viestintäkoulutus, jossa tartutaan näihin viestinnän haasteisiin ja ratkotaan niitä yhdessä. Viikonloppu ei ole pelkkää teoriaa ja luennointia, vaan keskitymme tekemään käytännössä osallistujien lippukuntien viestintää.

Viestintäkoulutuksen aiheita:

 • Lippukunnan viestintäsuunnitelma
 • Kuvat lippukunnan viestinnässä
 • Nettisivujen päivittäminen
 • Mediatiedotteet
 • Sosiaalinen media
 • Uutiskirjeet (sähköpostit)
 • Kriisiviestintä

Koulutukseen kannattaa osallistua vaikka useampikin henkilö lippukunnasta, jolloin he voivat yhdessä tehdä käytännössä lippukunnan viestintää viikonlopun aikana.

HUOM! Samana viikonloppuna samassa paikassa järjestetään myös syyskokouksessa 2020 toivottu lippukuntien hallinnon koulutus. Kerätkää lippukunnastanne osallistujia molempiin koulutuksiin ja saatte paljon eväitä sekä lippukunnan viestinnän että hallinnon laadukkaaseen tekemiseen.

Hallintokoulutuksen aiheita:

 • Lippukunnan hallituksen tarkoitus, toimintatavat ja vastuut
 • Hallituksen kokoonpano & pestien sisältö
 • Lippukunnan talous
 • Lippukunnan hallinnon vuosikello