60,00€

Salmisentie 300, Rokua

11.06. - 13.06.


Ilmoittautumisaika
on päättynyt

Kurssikoitoksessa tarjolla Johtokolmikkokoulutus, joka sisältää erilliset lippukunnan-, pesti- ja ohjelmajohtajakoulutukset.

Johtokolmikkokoulutus on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena. Kurssi sisältää kurssiviikonlopun lisäksi muutaman ennakkotehtävän.

Kurssista saa 2 opintopistettä, jotka kelpaavat monissa oppilaitoksissa.

Lippukunnanjohtajakoulutus antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Koulutus syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa.

Pestijohtajakoulutus antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.

Tapahtumalla on käytössä Helppo Tulla -tunnus eli valmius huomioida osallistujien tarpeet seuraavien osa-alueiden osalta: Hyvä olla, ruoka ja katsomus. Lisätietoa löytyy osoitteesta partio.fi/helppotulla.

Kurssi järjestetään maastokurssina Kurssikoitoksessa Rokualla (Salmisentie 300). Lisätietoa kurssikoitoksesta löydät osoitteesta: https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/kurssikoitos-2021/ 

Kohderyhmä: Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesteissä toimivat tai niistä kiinnostuneet, lippukunnan hallituksen jäsenet sekä ikäkausivastaavat.
Hinta: 60€
Järjestäjä: Koulutusryhmä
Lisätiedot: Jarmo Komulainen, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: Ilmoittautumiset 9.5. mennessä.