85,00€

Luurinmutkan leirikeskus, Kurtinlammentie 9, Utajärvi.

09.04. - 13.04.


Ilmoittautumisaika
on päättynyt

Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

Johtamistehtävän tarkoituksena on harjoitella vastuullisena johtajana toimimista lippukunnalle tyypillisessä tapahtumassa lippukuntasi kokeneen partiojohtajan sekä oman kurssiluotsisi ohjauksessa. Ennen kurssia keskustele lpkj:si kanssa mitä, missä ja milloin tapahtuu. Pohdi tapahtuman aikataulutusta, tavoitteita ja kokonaistyömäärää. Suurimman suunnittelutyön tulisi alkaa vasta kurssin ensimmäisen osan tai koko kurssin jälkeen (jos pitkä pääsiäiskurssi), koska kurssilla koulutetaan harjoituksessa hyödynnettäviä taitoja.

Ilmoittauduthan kurssille pian, sillä mukaan mahtuu 30 ensimäistä. Kurssille voi osallistua sinä vuonna, kun täyttää 18. Kurssin järjestävät yhteistyössä Pohjanmaan Partiolaiset, Lapin partiolaiset ja Opintokeksus Sivis. Päärjärjestäjänä toimii Pohjanmaan Partiolaiset ja kurssimaksu määräytyy PP:n kurssihintojen mukaan.