Etäkokous (Teams)

21.03. - 21.03.


Lapin Partiolaiset ry:n ja Lapin Partiopoikapiiri ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET pidetään 21.03.2021 klo 13.00 alkaen.

Kokoukset järjestetään etänä Teams -sovelluksessa. Linkki kokoukseen julkaistaan piirin nettisivuilla 21.03.2021 klo 12.00 mennessä. Kokousmateriaalit on toimitettu lippukuntiin ja ne löytyvät materiaalipankista.

Lapin Partiolaiset ry:n kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi muutos yhdistyksen sääntöjen pykälään 4.

Lapin Partiolaiset ry:n kokouksessa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Jäsenmäärä tarkistetaan Suomen Partiolaiset ry:n jäsenrekisteristä kevätkokouksen osalta 31.12. ja syyskokoukseen osalta 31.7. tilanteesta.

Lapin Partiopoikapiiri ry:n kokouksessa piirin varsinaisena jäsenenä olevilla rekisteröidyillä lippukunnilla on yksi ääni jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden sekä partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla yksi ääni. Lippukunnat valitsevat kokoukseen äänimääräänsä vastaavan määrän äänivaltaisia edustajia. Kaikki piirin lippukuntien jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

Tervetuloa!