35,00€

20.01. - 31.05.


Ilmoittautumisaika
on päättynyt

Pohjanmaan Partiolaiset ry tarjoaa Johtokolmikkokoulutuksen monimuotokurssina! Koulutus sisältää erilliset lippukunnanjohtaja-, pesti- ja ohjelmajohtajakoulutukset. Monimuotokurssissa koulutusrupeamat tapahtuvat etäkoulutuksina (esim. Skypellä), itsenäisenä verkko-opiskeluna ja yhden päivän tapaamisena. Kurssi toteutuu ja alkaa, kun ilmoittautuneita on riittävästi yhteen linjaan.

Johtokolmikkokoulutus on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena.

Lippukunnanjohtajakoulutus antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Koulutus syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa.

Pestijohtajakoulutus antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Kohderyhmä: Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesteissä toimivat tai niistä kiinnostuneet, hallituksen jäsenet sekä ikäkausivastaavat.

Hinta: 35€
Järjestäjä: Koulutusryhmä, PP
Lisätiedot: Jarmo Komulainen, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: Ilmoittautumiset 16.12. mennessä.