Pihan porinat 29.-30.5.2021

Piirihallituksen kesäkokous, toukokuun viimeisenä viikonloppuna, Rovaniemen Ounasvaaralla avattiin Anna-Mari Kaskisen runolla aurinko ja meri. Aurinko huokailee omaa hehkuvaa kuumuuttaan ja haaveilee pulahtamisesta viileään vilvoittavaan mereen jäähdyttelemään. Meri kuitenkin estelee kauhuissaan, koska ei halua kiehua yli äyräittensä. Meri muistuttaa aurinkoa, heidän molempien omasta, tärkeästä tehtävästä. Runo muistuttaa siitä, jokaisella meistä on oma paikkansa ja tehtävänsä, myös partiossa.

Oma partiopesti eli toisin sanoen se oma työn/ tehtävänkuva on toiminnan sujuvuuden kannalta olennainen asia. Pestikeskustelussa pestaajan kanssa yhdessä täytetty pestilomake, kertoo meille pestissä toimiville mitä kaikkea siihen omaan pestiin kuuluu. Olemme luottiskoordinaattori Taijan johdolla pureutuneet tämän partiokauden aikana ja kesäkokouksessa eri luottispesteihin ja niiden sisältöihin. Tausta-ajatuksena on ollut ruotia ja aukikirjoittaa luottispestit niin, että jokainen voi muodostaa niistä realistisen kuvan. Mitä tehtäviä, vastuita pestiin kuuluu, mihin minulla pestissä toimivana on oikeus ja mistä saan tukea tai koulutusta pestini hoitamiseen? Tämä mielessämme kävimme läpi tulevassa piirin syyskokouksessa valittavia piirin varajohtajan ja piirihallituksen jäsenten eli kasvu-, kasvatusvastaavan ja luottiskoordinaattorin pestikuvauksia. Toivomme, että pestikuvaukset auttavat löytämään monia piirihallitus- ja piiritoiminnasta kiinnostuneita, vaeltajaikäisestä ylöspäin, piirihallituksen pyöreän pöydän ääreen, piirin näköalapaikalle. Hallituspestit avataan hakuun kesäkuun aikana ja kevätkokouksen valitsema vaalitoimikunta aloittaa etsivätyönsä.

Kesäkokouksessa arvioimme kevään toimintasuunnitelmaa ja miten piirissä ja meillä piirihallituksena on sujunut. Pohdimme toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden kautta onnistumisia sekä kehittämisen paikkoja ja asetimme itsellemme tavoitteita loppuvuodelle. Korona luonnollisesti vaikutti useampaan tapahtumaan ja tekemiseen, mutta oli siellä meille hallituksena myös peiliin katsomisen paikkoja. Kuuluisa Joku Muukin oli ehtinyt pistää näkymättömät näppinsä peliin ja asioita oli jäänyt myös roikkumaan. Totesimmekin, että täytyy jatkossa muistaa nimetä vastuuhenkilö, joka ottaa kopin pienestäkin hommasta. Näin pysytään mm. aikatauluissa sekä rekrytoinnin, tapahtumasuunnittelun että viestinnän suhteen.

Vaikka elämme vasta vuoden puoliväliä, on piirihallituksella ja piirin ryhmillä jo katse ensi vuodessa. Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022 työstetään parhaillaan eri toiminnanalojen ryhmissä. Suunnitteluvaiheessa on jokaisella toiminnanalalla (ryhmällä) mielessään myös mitä ovat lippukuntien ja eri ikäkausien tarpeet, toiminnan strategiaa unohtamatta.

Ensi vuotta lähempänä on kuitenkin syyskausi, ja tapahtumakalenterissa on Evolla järjestettävät johtajatulet, johon on yhteiskyydillä menossa mukava edustus Lapista. Elokuussa järjestetään myös piirin ensimmäinen sisutapahtuma. Syksyn kurssikalenterissa on mm. sampo-akela- ja partiokouluttajakoulutus. Jälkimmäisen tehtävä on vahvistaa sekä lippukunnan johtajien että piirin luottisten kouluttamistaitoja. Kemijärvellä kisaillaan syyskisojen merkeissä. Pellossa syyskokouksen yhteydessä pidetään myös samoaja-vaeltaja-tapahtuma. Kaikkia näitä tapahtumia ja niiden suunnittelua yhdistää vahva toiveikkuus siitä, että tapahtumat toteutuvat suunnitellusti ilman siirtoja tai perumisia ja ennen kaikkea kasvokkain.

Vaikka korona vaikutti tänä talvena myös partiotahtiin ja sen muuttumiseen etätahdiksi näytti se myös sen, että lappilaiset partiolaiset ovat sopeutuvaisia muutoksiin ja olivat halukkaita olemaan osa perinteistä tapahtumaa, vaikkakin etänä omalla paikkakunnalla. Lämmin kiitos partiotahti Arktiksen tekijäporukalle, teitte upeaa työtä. Piirihallitus haluaa kiittää myös kaikkia partioarkea pyörittäviä lippukuntatoimijoita ja piirin luottiksia tästä keväästä.

Aurinkoa ja merellisiä kesäpäiviä toivottaen
Soile Koivuranta
Piirihallituksen kasvuvastaava