Järjestelytoimikunta

Kilpailun käytännön järjestelyistä Lapissa vastaa järjestelytoimikunta, jonka kokoonpanon löydät alta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@partio.fi


KILPAILUN JOHTAJA Paula ”Päkä” Päivinen

 • Kantaa päävastuun tapahtumasta yhdessä tapahtumajohtajan kanssa
 • Toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana omien vastuualueidensa osalta
 • Valvoo ja koordinoi omalta osaltaan JTMK:n jäsenten ja alatoimikuntien työskentelyä
 • Vastaa tehtävien ja kilpailun yleissuunnitelmasta
 • Laatii kilpailu- ja toiminta-aikataulun yhdessä tapahtumajohtajan kanssa
 • Vastaa organisaation pestauksesta ja koulutuksesta yhdessä tapahtumajohtajan kanssa
 • Laatii kilpailukutsun
 • Vastaa tehtäväluettelon laatimisesta ja julkaisemisesta
 • Vastaa koekilpailun tehtävistä ja kisajärjestelyistä
 • Pitää yhteyttä SP:n kilpailuryhmään

TAPAHTUMAJOHTAJA Elli ”Karkki” Niemelä

 • Kantaa päävastuun tapahtumasta yhdessä kilpailun johtajan kanssa
 • Toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana omien vastuualueidensa osalta
 • Valvoo ja koordinoi omalta osaltaan JTMK:n jäsenten ja alatoimikuntien työskentelyä
 • Laatii kilpailu- ja toiminta-aikataulun yhdessä kilpailun johtajan kanssa
 • Vastaa organisaation pestauksesta ja koulutuksesta yhdessä kilpailun johtajan kanssa
 • Vastaa koekilpailun tapahtumajärjestelyistä
 • Vastaa kilpailun taloudesta
 • Hyväksyy laskut maksettavaksi
 • Laatii tilinpäätöksen
 • Huolehtii tiedotuksesta ohjausryhmälle sekä piirihallitukselle
 • Huolehtii tiedotuksesta järjestelytoimikunnalle

Kilpailusihteeri Jaana Kela

 • Vastaa tehtäväkäskyjen, tehtäväkorttien ja rastipöytäkirjojen laadinnasta, kirjoituksesta ja monistuksesta
 • Hoitaa rastimateriaalin ryhmittämisen rasteittain kilpailukeskuksessa
 • Hoitaa edellä mainitun materiaalin luovutuksen rastinjohtajalle kilpailukeskuksessa rastin lähtiessä maastoon
 • Vastaanottaa rastilta palautuvan materiaalin (paitsi tulokset)
 • Huolehtii tulosluettelon ja mallivastausten postittamisesta

Ratamestari Risto Tolonen

 • Varaa maaston ja hankkii maastonkäytön luvat
 • Osallistuu tehtävien suunnitteluun
 • Laatii kilpailureittien yleissuunnitelman
 • Valmistelee suunnistukseen liittyvät tehtävät papereineen
 • Huolehtii reitin varrelle sijoitettavista viitoituksista
 • Tarkistaa kaikki radat ja rastien sijoitukset maastossa, tekee kisalakanan
 • Tekee karttojen käyttö- ja hankintasuunnitelmat
 • Laatii etenemistaulun tehtäväryhmän johtajien ja huoltopäällikön kanssa (rastien aukioloajat, rastien kuljetusaikataulut, tulosten saapumisaikataulun tulostoimistoon)

Tulostoimisto Kimmo ”Kipe” Vääriskoski

 • Osallistuu tehtävien suunnitteluun
 • Osallistuu tehtävien arvostelun suunnitteluun (vastaus- ja arvostelulomakkeet)
 • Kokoaa ja kouluttaa tulostoimiston henkilökunnan
 • Tekee tuloslaskenta-aikataulun
 • Vastaa tuloslaskennan suunnittelusta
 • Johtaa tulostoimiston työskentelyä
 • Suunnittelee tulosten kuljetuksen maastosta
 • Käsittelee tarkistuspyynnöt
 • Hyväksyy lasketut tulokset julkaistaviksi

Sarjajohtajat:

 • vastaavat omien sarjojensa kilpailun kokonaissuunnittelusta ja -toteutuksesta

Or-vi Heikki Korkala

Si-pu Mari Ahmajärvi

Ru-ha Marika Hasa


Tapahtumasihteeri Janika Hasa

 • Toimii järjestelytoimikunnan sihteerinä
 • Vastaa ennakko-ohjeen, piiriohjeen ja kilpailupaikalla jaettavan ohjeen laatimisesta ja lähettämisestä
 • Vastaa organisaation sisäisestä tiedottamisesta yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Vastaa käsiohjelman kokoamisesta
 • Toimii kilpailutoimiston päällikkönä
 • Vastaa palkintojen hankinnasta
 • Vastaa kilpailukeskusten järjestelyistä (avajaiset, palkintojen jako, kovaääniset)

Viestintävastaava Annakaisa Tikkinen

 • Vastaa kilpailun markkinoinnista (some, nettisivu, tiedotteet)
 • Vastaa kisamerkin ja graafisen ilmeen suunnittelusta
 • Vastaa ulkoisen viestinnän suunnittelusta
 • Vastaa yhteydenpidosta lehdistöön
 • Vastaa kutsuvierasohjelman laadinnasta ja toteutuksesta

Huoltopäällikkö Ilkka Mikkola

 • Vastaa kaikista kilpailun huoltoon liittyvistä asioista
 • Vastaa majoituksesta ja muonituksesta
 • Vastaa kuljetuksista
 • Vastaa ilmoituksista poliisille ja palokunnalle
 • Vastaa ensiapujärjestelyistä
 • Vastaa peseytymismahdollisuudesta
 • Valvoo rastien kuljetukset
 • Huolehtii kilpailussa tarvittavan materiaalin ja kaluston luetteloinnista ja hankinnasta (rastiliput ja -tunnukset, krepit, lamput, teltat, tehtävissä tarvittavat materiaalit, arvostelussa tarvittava materiaali)

Järjestelytoimikunnan tukena on ohjausryhmä, joka koostuu edellisten Lapissa järjestettyjen SM-kisojen kilpailunjohtajista sekä kasvatusryhmän / piirihallituksen edustajasta.

Ohjausryhmä
Mikko Paakkolanvaara
Matti Silveri
Linda Turunen