M/S Scoutella avasi arvokeskustelun ja laittoi ajattelemaan

Partion ensimmäiset yhteiset kevätpäivät järjestettiin kaksi viikkoa sitten Helsingissä. Viikonloppu alkoi laajennettujen valiokuntien kokouksilla, joissa eri piirien toiminnanaloista vastaavat pääsivät jakamaan kokemuksia ja tekemään yhteisiä suunnitelmia. Itse osallistuin ensimmäistä kertaa laajennettuun viestintä- ja markkinointivaliokuntaan, johon kuuluu lisäkseni muiden piirien viestinnästä ja markkinoinnista vastaavia luottiksia. Tällä kertaa laajennetun valiokunnan kokoukseen oli kutsuttu myös piirien viestintätyöntekijät. Pöydän ympärillä oli siis aikamoinen määrä tietoa ja näkemystä partioviestinnästä!

Laajennetun viestintävaliokunnan asialistalla oli mm. tulevat kampanjat ja uudistukset. Pääsimme yhdessä keskustelemaan esimerkiksi siitä, mitä partion nettisivut voisivat tulevaisuudessa sisältää. Saimme tietoa myös Suomen Partiolaisten tuottamasta WordPress-teemasta, jonka avulla mikä tahansa lippukunta voi helposti ja vaivattomasti luoda siistit, partion graafisen ilmen mukaiset ja helppokäyttöiset nettisivut. Totesimme yhdessä että toimivat nettisivut ovat lippukunnan ulkoisen viestinnän peruspilari, jonka kautta uudet potentiaaliset tulijat löytävät tietoa partiotoiminnasta omalla alueella. Kuulimme myös alaluokkalaisille suunnatusta Partioseikkailu-kampanjasta sekä tämän vuoden lopulla käynnistettävästä Partion Ystävät -varainhankintamallista.

Muiden piirien kuulumisten kuuleminen ja viestintäasioiden parissa hommia tekevien luottisten tapaaminen oli minulle erittäin antoisa kokemus. Partiopiirien välillä todella on eroja – on isoja piirejä, pieniä piirejä, muuttovoittoisten alueiden piirejä ja muuttotappioalueiden piirejä, opiskelijakaupunkien alueilla toimivia piirejä ja hiljaisemmilla seuduilla toimivia piirejä. Kuitenkin niin onnistumiset kuin haasteetkin ovat pitkälti samoja piirin koosta riippumatta. Piirilehtien tekijöiden löytäminen on ollut muuallakin haasteena ja toisaalta mikään piiri ei harkitse paperilehden poistamista. Lehden koetaan olevan tärkeä jäsenetu ja väylä niin tiedotukseen kuin mainontaakin.

Laajennettujen valiokuntien kokousten jälkeen vaihdettiin tunnelmat toiseen ja suunnattiin busseilla kohti satamaa ja M/S Scoutellaa. M/S Scoutella oli risteily, joka kokosi yhteen niin Suomen Partiolaisten kuin partiopiirienkin luottikset, partiotyöntekijät, isojen yhteisten projektien tekijät ja lippukuntatoimijat. Yhteinen ohjelma laivalla alkoi lauantai-illan suurella arvoteatterilla. Tämä spektaakkeli oli keskustelutilaisuus, jossa esitettiin väittämiä, joihin jokainen sai omantuntonsa mukaan vastata kyllä tai ei nostamalla ilmaan joko vihreän tai punaisen paperin. Vaalikonehengessä väittämät olivat usein kinkkisiä ja vastakkain asetettiin asioita, jotka eivät oikeasti sulje toisiaan millään tavalla pois. Keskustelua värittivät lavalle kutsutut panelistit, eli niin kutsutut esiajattelijat (mukana mm. meidän oma Nipsu!), jotka taitavasti ja rohkeasti muotoilivat omia aatoksiaan sanoiksi yleisön pohtiessa omia kantojaan. Mielipiteitä paikalla olleiden kesken jakoivat mm. partion suhde puoluepolitiikkaan tai uskontoon, johtajuus ja järjestön rahankäyttö.

Lapin edustus Scoutellalla; minä, piiritoimiston Sari, Sanna ja Jenna lippukuntaryhmästä ja ohjelmaryhmän puheenjohtaja Nipsu. Kuva: Miska Loimaala.

Sunnuntaina M/S Scoutellan ohjelmassa oli yhteisen muutoksen johtamista käsittelevän aloituksen jälkeen workshopit. Workshopeissa kukin pääsi pienemmässä porukassa keskustelemaan itseään kiinnostavista partioaiheista. Minä osallistuin ensiksi työpajaan, joka käsitteli arvopohjaista johtajuutta. Myös Suomessa järjestetään Value Based Leadership -koulutuksia, joissa koulutuksen nimen mukaisesti käsitellään arvopohjaista johtajuutta ja johtamista. Arvopohjainen johtajuus on viime vuosina partiossa noussut keskustelunaiheeksi ja työpajan aiheena olikin se, että mitä arvopohjainen johtaminen oikeastaan onkaan. Yhtä oikeaa vastausta tähän ei luonnollisesti ole, mutta ryhmän kesken saimme aiheesta oikein antoisan keskustelun aikaiseksi, kiitos siitä! Päivän toiseksi workshopiksi olin valinnut partion strategiaan keskittyvän workshopin. Partion strategia vuosille 2015-2018 sisältää kolme kohtaa; ”Partio kuuluu kaikille”, ”Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen” ja ”Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani”. Workshopissa luotiin katsaus siihen, missä strategian suhteen mennään nyt, kun strategiakautta on noin puolet jäljellä. Strategia on terminä ehkä hankala, mutta oikeastaanhan kyse on siitä, mihin toiminnalla pyritään. Suomen Partiolaisten jäsenkokous linjaa strategian aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan, ja tätä strategiaa mm. jäsenkokouksen valitseman hallituksen ja puheenjohtajien on vietävä eteenpäin.

Kokonaisuudessaan viikonloppu oli antoisa, mutta myös äärimmäisen tiivis paketti partioasiaa. Matkat ovat täältä pohjoisesta Helsinkiin pitkät, mutta laadukkaan juuri meille luottiksille järjestetyn ohjelman luokse kyllä jaksaa matkustaa. Kiitos kaikille viikonlopun järjestelyissä mukana olleille! Seuraavat johtajuusfestarit ovat luvassa 25.-27.8. kun Evolla järjestetään partiolaisten Johtajatulet. Tuo viikonloppu on minulla jo kalenterissa varattuna, tervetuloa mukaan!

Riitu Kerola
Piirihallituksen jäsen, viestintävastaava ja viestintäryhmän puheenjohtaja