Luottiskoordinaattoriksi piirihallitukseen?

Partiopiirissä toimii useita luottamushenkilöitä, eli tuttavallisemmin luottiksia, joiden partiopestin tärkein ja oikeastaan ainut tehtävä on tukea piirin lippukuntia. Piirihallitukseen etsitään nyt luottiskoordinaattoria huolehtimaan siitä, että luottikset toimivat sopivan kokoisissa ja näköisissä pesteissä.

Onko sinusta tärkeää, että partiopestissä toimiessaan johtaja saa kannustusta, tukea ja koulutusta? Tai että partiossa jokainen johtaja tietää mitä tekee sekä tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa voidakseen tehdä parhaansa pestissään?​ Oletko reipas ja rohkea, oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen? Onko sinulla taitoa kannustaa muita ja nautitko yhdessä tekemisestä? Haluatko kehittää ja luoda uusiakin toimintatapoja, jotta piirissämme toteutuu monipuolinen partiotoiminta?

Jos koet nämä teemat omiksesi, on sinulla annettavaa tähän pestiin!

Pestikuvaus:
Luottiskoordinaattorin (ns. henkilöstöpäällikön) tärkein tehtävä on pestauskulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen piirin toiminnassa.

Luottiskoordinaattorin tehtävät:

  • Osallistuu piirihallituksen työskentelyyn (kokouksia 8-10 kertaa vuodessa skype/live –kokoukset), Tammi- ja Eloluistoon sekä piirin kevät- ja syyskokouksiin.
  • Tuntee piirin organisaation, tietää millaisia pestejä piirissä on ja ketä luottispesteissä on. Hoitaa pesteihin rekrytointia yhteistyössä piirihallituksen, viestinnän ja ryhmien puheenjohtajien kanssa.
  • Kannustaa, tukee ja auttaa ryhmien puheenjohtajia luottisten pestaamisessa (aloitus-, väli- ja lopetuspestikeskustelut).
  • Kouluttaa tarvittaessa partiopestijärjestelmän toteuttamista sekä kehittää pestisisältöjä ja pestikeskustelutapoja piirissä.
  • Toimii linkkinä Suomen Partiolaiset ry:n vapaaehtoistuen valiokuntaan ja osallistuu vapaaehtoistuen laajennetun valiokunnan kokoukseen (1 krt /vuosi.)

Luottiskoordinaattori on piirihallituksen jäsen ja valinta tehdään piirin virallisessa kokouksessa lauantaina 8.2.2020 Kolarissa, Partiotahdin yhteydessä järjestettävässä kokouksessa. Piirihallitus toimii alkuvuoden 2020 vajaana, koska tämä pesti jäi avoimeksi syyskokouksessa Inarissa 19.10.2019, kun Soile Koivuranta valittiin kasvusta vastaavaksi piirihallituksen jäseneksi.

Luottiskoordinaattorin pesti alkaa siis kokouksesta 8.2. ja päättyy joulukuussa 2021. Työpari löytyy tulevaisuudessa koulutusryhmästä.

Vaalitoimikunnan yhteystiedot:

Soile Koivuranta, soile.koivuranta@partio.fi, p. 040 578 4227
Mervi ”Meemi” Saukkoriipi, mervi.saukkoriipi@pp.inet.fi, p. 040 570 8303