Tämä viesti on lähetetty sähköpostitse kaikille Lapin Partiolaiset ry:n jäsenlippukuntien jäsenmaksun maksaneille jäsenille sekä alaikäisten jäsenten huoltajille 3.8.2018 jäsenrekisteri Kuksassa oleviin sähköpostiosoitteisiin.

Lapin Partiolaiset ry:n piirilehti Scout-Info on ollut olennainen osa lappilaista partiota jo vuosien ajan. Parina viime vuonna lehden toimituskuntaan on kuitenkin ollut vaikeaa löytää jäseniä ja lehden tekeminen on siksi ollut haasteellista. Myös järjestösihteerin työnkuva on muuttunut mm. 100 uutta tapaa tehdä partiota -hankkeen myötä, jonka seurauksena lehdelle varattu työaika on vähentynyt.

Piirihallitus on päättänyt jättää piirilehden julkaisemisen toistaiseksi tauolle. Jotta lehden julkaisua voitaisiin jatkaa, tulisi tekijäjoukkoon löytyä tietyt avainhenkilöt, jotka sitoutuisivat pestiin kahden vuoden ajaksi. Hakusessa olisi nämä tekijät:

Toimitussihteeri

Pestin toimintaryhmä: Viestintäryhmän alainen piirilehden toimituskunta.

Pestin kesto: 2 vuotta.

Pestin kuvaus: Etsimme piirilehdelle osaavaa toimitussihteeriä, jolla on taitoa ja paloa toimia päätoimittajan kanssa työparina laadukkaan piirilehden aikaansaamiseksi.
Scout-Infon toimitussihteerinä vastaat toimituskunnan kokousten muistioiden kirjoittamisesta, juttujen valmistumisen seuraamisesta ennen deadlinea sekä kirjoittajien muistuttelusta deadlinen lähestyessä, juttujen oikolukemisesta ja tarkistamisesta deadlinen jälkeen, kuvien hankkimisesta yhteistyössä juttujen kirjoittajien kanssa, tulevien tapahtumien ja piirin tietojen koostamisesta lehden takakanteen sekä materiaalin toimittamisesta taittajalle noin viikkoa ennen arvioitua ilmestymispäivää.

Toimitussihteeri osallistuu toimituskunnan kokouksiin, jotka järjestetään noin pari viikkoa ennen lehden deadlinea. Pestissäsi saat tukea Scout-Infon päätoimittajalta sekä piirin viestintävastaavalta.

Pestissä tarvittava kokemus: Pestiä varten sinulla tulee olla jonkinlaista kokemusta lehden tekemisestä (esim. koulussa, työelämässä, muussa järjestössä tai yhdistyksessä) sekä organisointi- ja yhteistyötaitoa. Partio-ohjelman ja partiotoiminnan tuntemisesta on ehdottomasti hyötyä.

Pestissä pääset: Tekemään Suomen pohjoisinta partiolehteä, esittämään omia kehitysehdotuksiasi ja kehittymään tiimityöskentelyssä.

Lisätiedot: Lisätietoja saat piirihallituksen viestintävastaava Riitu Kerolalta, riitu.kerola@partio.fi ja Scout-Infon päätoimittajalta, Niina Kosolalta, niina.kosola@partio.fi. Hakiessasi pestiin lähetäthän sähköpostin, jossa ovat vastaanottajina sekä Riitu että Niina.

Taittaja

Pestin toimintaryhmä: Viestintäryhmän alainen piirilehden toimituskunta.

Pestin kesto: 2 vuotta.

Pestin kuvaus: Etsimme piirilehdelle taittajaa, joka vastaa Scout-Infon visuaalisesta ulkoasusta Suomen Partiolaisten graafisen ohjeen ja toimituskunnan linjausten mukaisesti. Taittaja toimii yhteistyössä toimituskunnan ja erityisesti toimitussihteerin ja päätoimittajan kanssa.

Pestissä tarvittava kokemus: Taittajalta odotamme mahdollisuutta ja taitoja käyttää Adobe InDesign -ohjelmaa taittamisessa. Taittopohjat, joilla pääsee alkuun, ovat olemassa valmiina. Taittotyö edellyttää visuaalista silmää ja kokemusta taittamisesta.

Pestissä pääset: Kehittämään Scout-Infon ulkoasua yhä houkuttelevammaksi ja helppolukuisemmaksi. Pestissä pääset toteuttamaan myös omia ideoitasi ja kehittämään taitojasi edelleen. Työskentely on hyvin pitkälti itsenäistä ja tapahtuu omien aikataulujesi mukaan annettujen aikataulujen puitteissa (deadlinet ja ilmestymispäivät). Pestissäsi saat tukea Scout-Infon päätoimittajalta sekä piirin viestintävastaavalta.

Lisätiedot: Lisätietoja saat piirihallituksen viestintävastaava Riitu Kerolalta, riitu.kerola@partio.fi ja Scout-Infon päätoimittajalta, Niina Kosolalta, niina.kosola@partio.fi. Hakiessasi pestiin lähetäthän sähköpostin, jossa ovat vastaanottajina sekä Riitu että Niina.

Scout-Infon mentori

Pestin toimintaryhmä: Viestintäryhmän alainen piirilehden toimituskunta.

Pestin kesto: 2 vuotta.

Pestin kuvaus: Etsimme piirilehden toimituskunnalle mentoria, joka omalla osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan voisi ohjata toimituskunnan työskentelyä päätoimittajan tukena. Mentorin tehtävänä on opastaa ja tarvittaessa auttaa päätoimittajaa sekä osallistua toimituskunnan kokouksiin.

Pestissä tarvittava kokemus: Mentorilta odotamme kokemusta ja kykyä toimia lehden toimituskunnan tukena lehden arkirutiineissa. Arvostamme kokemusta partioviestinnästä ja lehden tekemisestä.

Pestissä pääset: Tukemaan Scout-Infon toimituskunnan jäseniä; taittajaa, toimittajia, toimitussihteeriä ja päätoimittajaa.

Lisätiedot: Lisätietoja saat piirihallituksen viestintävastaava Riitu Kerolalta, riitu.kerola@partio.fi ja Scout-Infon päätoimittajalta, Niina Kosolalta, niina.kosola@partio.fi. Hakiessasi pestiin lähetäthän sähköpostin, jossa ovat vastaanottajina sekä Riitu että Niina.

Kun nämä kolme tekijää on saatu pestattua, voidaan piirilehden julkaisemista jatkaa. Nyt siis viidakkorummut laulamaan ja sopiville tyypeille vinkkailemaan! Lisätietoja tilanteesta antaa piirihallituksen viestinnästä vastaava jäsen Riitu Kerola (riitu.kerola@partio.fi).