LAPIN PARTIOLAISET RY:n YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS lauantaina 8.2.2020 Kolarissa. Kokouspaikkana toimii Partiotahdin majoituskoulun ruokala.

Lapin Partiolaisten kokouksessa piirin varsinaisena jäsenenä olevilla lippukunnilla on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Jäsenet valitsevat kokoukseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia. Kokousedustajilla on oltava valtakirja, jonka on allekirjoittanut lippukunnanjohtaja. Lippukuntien äänimäärät löytyvät kokouspostin liitteestä.

Lapin Partiolaisten vuosikokouksissa on käytössä menettelytapasääntö (liitteenä), joka ohjeistaa kokousväen toimintaa vuosikokouksessa.  Menettelytapasäännöstä päätetään kokouksen järjestäytymisvaiheessa.

Avoinna olevat pestit Lapin Partiolaisten hallituksessa Lapin Partiolaisten ylimääräisessä kokouksessa 8.2.2020 avoinna olevat pestit: luottiskoordinoinnista vastaava hallituksen jäsen

Hallitus toimii piirin vuosikokousten välillä korkeimpana päättävänä elimenä ja siihen kuuluu sääntöjen mukaan piirinjohtajien lisäksi 5-8 jäsentä. Kaikkien piirihallituksen jäsenten pestiin kuuluu osallistua piirihallituksen kokouksiin, joita on n. kerran kuussa joko Skype-kokouksina tai Rovaniemellä piiritoimistolla tai jonkin partiotapahtuman yhteydessä jossain päin Lappia. Lisäksi jokainen osallistuu oman toiminnanalansa ryhmän kokouksiin sekä mahdollisesti SP:n vastaaviin kokouksiin. Moni asia kuitenkin hoituu etänä ja senhän me Lapissa
osaamme!

Kiinnostuksen pesteihin voi ilmaista vaalitoimikunnan jäsenille ennen kokousta ja heiltä saa myös lisätietoja. Vaalitoimikunnan jäsenet:
• Mervi ”Meemi” Saukkoriipi ( toimikunnan jäsen)
• Soile Koivuranta (toimikunnan jäsen)

Ehdokkaiden esittelyt päivitetään Avoimet pestit -sivulle (ks. linkki).

Kokousillan aikataulu
21.15 Valtakirjojen tarkistus
21.30 Kokouksen aloitus

Kokousmateriaalit
Jäsenmäärät ja äänioikeudet 12-19
LP 2020 Vuosikokousten menettelytapasääntö
LP_ylimääräinenkokous_2020_esityslista
LP_ylimääräinenkokous_2020_kokousvaltakirja lpklle
LP_ylimääräinenkokous_2020_Saatekirje