Kohti ylimääräistä jäsenkokousta

Suomen Partiolaiset järjestää ylimääräisen jäsenkokouksen Espoossa 28.10.2017. Jäsenkokouksen tärkeimpänä asiana lienee uuden puheenjohtajan valitseminen tehtävästä tämän vuoden lopussa eroavan Anna Munsterhjelmin tilalle. Anna on hoitanut tehtäväänsä hyvin ja voin koko Lapin piirihallituksen puolesta kiittää hyvin onnistuneesta kaudesta.

Tämä jäsenkokous on siinä mielessä Lapin Partiolaisille merkityksellinen, että ensimmäistä kertaa vuosiin Lapilla on käytettävissään kolme ääntä jäsenmäärämme noustua yli tuhanteen. Hienoa, me! Tämä on hyvä asetelma lähteä mukaan ylimääräiseen jäsenkokoukseen.

Jäsenkokoukseen olemme valmistautuneet mm. puheenjohtajakilpaan ilmoittautuneita Ilmi Salmista ja Maria ”Hilla” Ruoholaa haastattelemalla. Tapasimme tuolloin mukaan ilmoittautuneet ehdokkaat piirihallituksen ohjelmasta vastaavan jäsenen, Niilo ”Nipsu” Karjalaisen, kanssa Johtajatulilla. Molempien kanssa kävimme antoisaa keskusteltua partion tämän hetkisestä tilanteesta, tulevaisuudesta ja Lapin asemasta Suomen Partiolaisten toiminnassa. Tutustuimme myös ehdokkaisiin henkilöinä paremmin – onhan puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä toimia suomalaisen partiotoiminnan kasvoina. Pyysimme sekä Ilmiä että Hillaa myös vertaamaan itseään kilpakumppaniinsa ja lisäksi havainnoimme ehdokkaiden välisiä eroja myös keskenämme. Sen voimme sanoa, että näissä tähän tehtävään on näillä näkymin ainakin kaksi erittäin hyvää ehdokasta tarjolla. Erilainen partiotausta antaa molemmille omat vahvuutensa – äänestyksessä ovat muiden ominaisuksien lisäksi vastakkain Ilmin vahva järjestökokemus ja SP:n hallituksessa vaikuttaminen sekä Hillan lippukuntatausta ja selkeä näkemys ruohonjuuritason peruspartiotoiminnasta. Kaiken kaikkiaan näistä Johtajatulilla käydyistä keskusteluista jäi meille luottavainen olo ja usko siihen, että valitaanpa kumpi tahansa, ei Lappi tule jatkossakaan jäämään etelässä tapahtuvan partiopäätöksenteon jalkoihin.

Ennen ylimääräistä jäsenkokousta keskustelemme piirihallituksen kesken vielä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Jännityksellä jäämme odottamaan myös mahdollisia uusia puheenjohtajaehdokkaita. Korpilammella tavataan!

Riitu Kerola
Piirihallituksen jäsen, viestintävastaava ja viestintäryhmän puheenjohtaja