Katseet kohti vuosia 2019-2020

Kesäleirikausi on ohi ja viikoittainen partiotoiminta alkamassa. Nyt kuitenkin valmistaudutaan piirissä jo kovaa vauhtia tulevaan vuoteen mm. toimintaa suunnittelemalla ja uutta strategiaa valmmistelemalla. Lapin Partiolaisten syyskokouksessa valitaan jälleen jäseniä piirihallitukseen, kun avoimina ovat viestinnästä, koulutuksesta ja lippukuntatuesta vastaavien pestit, lisäksi kokouksessa valitaan piirinjohtaja tulevalle kaksivuotiskaudelle.

Piirin tärkein tehtävä on alueen lippukuntien tukeminen. Piirihallitus vastaa omalta osaltaan tämän tehtävän toteutumisesta ja käytännön toimista. Hallituksen jäsenen tehtävinä on osallistua piirihallituksen kokouksiin, ajaa lappilaisten lippukuntien etua ja asioita ja edustaa piiriä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa. Hallitukseen valittavat tulevat liittymään tämän vastuualueen hoitamisesta vastaavaan toimintaryhmään (viestintä-, lippukuntatuen, koulutus-, talous- ja kasvatusryhmä) ja toimimaan aktiivisesti ryhmän jäsenenä tai puheenjohtajana. Vastuualue voi olla myös muu piirihallituksen ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi katsottu aihe.

Piirihallituspestissä ei tarvitse toimia yksin. Tukea toimintaan saa muilta piirihallituksen jäseniltä, piirinjohtajalta ja -varajohtajalta, piiritoimistolla työskentelevältä järjestösihteeriltä ja valtakunnallisesti samassa pestissä toimivilta partiolaisilta. Pestin onnistunut hoitaminen edellyttää kiinnostusta partion ja piirin yhteisiin asioihin sekä partiotoiminnan kehittämiseen sekä sitoutumista pestiin. Piirihallitus kokoustaa yleensä noin 10 kertaa vuodessa, joista kaksi kokousta pidetään viikonlopun mittaisina kesä- ja joulukokouksina. Lisäksi viikonloppuohjelmaa tulee piirin luottamushenkilö- eli luottispesteissä toimiville suunnatuista Luistoista (kaksi viikonloppua vuodessa) sekä oman vastuualueen muista tapaamisista (yleisimmin laajennetut valiokunnat kaksi kertaa vuodessa). Nämä edellä mainitut viikonloput edellyttävät paikallaoloa, muuten kokoukset hoidetaan pääsääntöisesti etäyhteyksillä. Piirihallituspesti alkaa vuoden 2019 alusta ja kestää kaksi vuotta. Tarkemmat pestikuvaukset löytyvät avoimet pestit -sivulta.

Heräsikö kiinnostus? Lisätietoja pesteistä saa piirihallituksen jäseniltä ja vaalitoimikunnalta. Vaalitoimikunnalle voi myös ilmiantaa itsensä tai kaverinsa, mikäli jokin pesteistä kiinnostaa. Vaalitoimikunnan tehtävän on etsiä pesteistä kiinnostuneita ja etukäteen esitellä kiinnostuksensa ilmaisseet henkilöt.

Vaalitoimikunnan jäsenet:

Riitu Ruokamo, riitu.ruokamo@partio.fi
Esa ”Karhu” Marjomaa, esa.marjomaa@partio.fi
Timo ”Timppa” Helaniva, timo.helaniva@partio.fi