SP Kipparikurssi 1, teoriaosat

Kurssin aikataulu:

28.-30.4. Kipparikurssi, teoria 1/2, Helsinki

12.-14.5 Kipparikurssi, teoria 2/2, Helsinki

14.-17.9. Kipparikurssi, käytäntö, Suomenlahti


Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v. vaeltajille ja aikuisille, jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Pohjana kurssille on loppuunsuoritettu partiojohtajaperuskoulutus sekä kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä. Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään tasokoe. Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Koulutus koostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Lisäksi kurssi vaatii opiskelua koulutusviikonloppujen ulkopuolella. Varmistathan, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta voit panostaa opiskeluun. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita kurssilla.

Koulutuksesta vastaa Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä.

Teoriaosien kuulustelun hyväksyttävästi suorittamisesta annetaan teoriaosan todistus. Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan SP:n kipparinviiri ja kurssimerkki.

Koko kipparikurssin suorittaneella on mahdollisuus hakea Opintokeskus Sivksen virallista todistusta.


Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• 18 vuoden ikä

• Partiojohtajaperuskurssin suorittaminen

• Veneenohjaajakurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot

• Riittävä käytännön purjehduskokemus


Kurssin tasokoe

Kurssille järjestetään tasokoe, jonka vaikeustaso on samaa luokkaa veneenohjaajakurssin loppukokeen kanssa. Kokeen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kurssille osallistumiselle.

Tasokoe järjestetään 4.4. Osallistuja saa lisätietoa koejärjestelyistä ilmoittautumisen jälkeen.

Kokeeseen osallistuja tarvitsee seuraavat välineet: (lainaa lippukunnalta tai kaverilta, jos et vielä omista näitä) harppi, kulmaviivain (360ast.), pitkä suora viivain, terävä kynä ja kumi, laskin (kännykkä ei käy)

Muistathan kerrata aiemmin oppimaasi ennen kokeeseen osallistumista!


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kipparikurssin tasokokeeseen ja itse kurssille tapahtuu oheisen linkin kautta. Ilmoittautuminen on käynnissä 19.3.2023 asti.

Käytännön osalle ilmoittaudutaan erikseen, kun teoriaosa on suoritettu hyväksytysti.