Lappi Piirileirinjohtajat 2024

Lapin Partiolaisten piirileirille 2024 etsitään nyt johtajaparia! Pestiin voi hakea valmiin parin kanssa tai yksin. Jos haet pestiin parin kanssa, kerro hakemuksessa kenen kanssa haet pestiä tai tehkää yhteinen hakemus, jossa mainitsette molempien hakijoiden nimet ja lippukunnat.

Leirinjohtajat johtavat piirileiriprojektin toteutumisen alusta loppuun, käytännössä siis leirin tavoitteiden luomisesta aina projektin loppuraportin palauttamiseen asti. Leirinjohtajat pestaavat piirileirin johtoryhmän eli staabin, joka johtaa yhteistyössä leirin kaikkia osa-alueita. Leirinjohtajilla ja staabilla on tarvittaessa oikeus täydentää kokoonpanoaan projektin edetessä.

Leirinjohtajien pestiesihenkilönä toimii piirinjohtaja tai muu hallituksen jäsen. Tukena pestissä on piirinjohdon lisäksi toimisto ja projektin ohjausryhmä.

Pestin vaatima ajankäyttö vaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Keskimäärin pesti vaatii kuitenkin selkeästi viikoittaista tekemistä ja lisäksi viikonloppuja.

Itsenäisen suunnittelun, tekemisen ja staabin kanssa kokoustamisen lisäksi leirinjohtajapari osallistuu leirin ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektin eri vaiheiden vaatiman tahdin mukaan.

Pesti alkaa alkuvuodesta 2023, kunhan pestikeskustelut on käyty ja päättyy syksyn 2024 aikana projektin loppuraportin palauttamiseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leirinjohtajien toivotaan omaavan kokemusta laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja erilaisista projekteista. Leirinjohtajilla tulee olla käytynä partiojohtajan peruskurssi tai ainakin hallita kurssia vastaavat taidot eli mm. osaaminen partiossa, johtaminen, turvallisuus, partiomenetelmä ja partion kasvatustavoitteet. Tarvittavaa osaamista on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestistä, pestistä piiri- tai alueleirillä, partiotaitokisojen järjestämisestä tai valtakunnallisista projekteista.

Leirinjohtajilla ja koko leiriprojekti käyttävät partion sähköisiä työkaluja. Kokemus asioiden hoitamisesta etänä, sähköisestä dokumentoinnista ja pilvipalveluiden tuntemuksesta on siis eduksi.

Lisätiedot

Kysyttävää?

Ota yhteyttä piiritoimistoon 040 833 8556/ lappi@partio.fi tai 2023 aloittavaan piirinjohtaja Niilo Karjalaiseen niilo.karjalainen@partio.fi.

Täytä hakemus