ArcticVOK 2019 teki suomalaista ja lappilaista partiohistoriaa

Lapin Partiolaisten, Pohjanmaan Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin meripartio-ohjaajat sekä piirien meripartiotoimijat yhdistivät voimansa keväällä 2018 meripartiojohtajapäivien tuoksinassa ja päättivät järjestää yhteisen ja ensimmäisen meripartiolaisten veneenohjaajakoulutuksen Perämerellä. Kurssi sai työnimekseen arktinen veneenohjaakoulutus ArcticVOK.

Ajatus piirien yhteistyönä toteutettavasta arktisesta veneenohjakoulutuksesta sai alkunsa kuihtuvan meripartiotoiminnan kehittämisestä pohjoisessa Suomessa ja erityisesti Lapissa. Torniolaisten moottorialus Bella oli jäämässä kesäksi 2018 telakalle, purjealus Albatross jolla tehtiin partiohistoriaa purjehtimalla Huippuvuorille 10 vuotta sitten oli myyty, eikä ketään oikein innostanut meripartiotoiminta. Yli 100-vuotias lippukunta ja sen myötä meripartiotoiminta Lapin partiopiirissä oli kuihtumassa kokoon, mutta meripartiojohtajapäiviltä saimme uutta tukevaa merituulta pohjoisiin partiopurjeisiin.

Ensimmäinen arktinen veneenohjaakoulutus on nyt järjestetty kevään ja kesän 2019 aikana. Kurssin teoriaosa pidettiin Hämeen Kannuksessa, Partiojylhässä 5.-7.4.2019 ja käytännön harjoittelu Iin edustalla, Röyttän merialueella 14.-16.6.2019.

Kurssin päättävällä käytännönosalla harjoiteltiin keväällä teoriassa opeteltuja veneilyn perustaitoja kuten valmistautumista purjehdukselle, toimia veneen kulun aikana ja veneen kiinnittämistä sekä ankkurointia, erityisesti partioaluksen päällikön roolista. Veneenohjaajakurssi kun on luonteeltaan päällystökurssi jossa kehitetään veneilyn ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja sillä tavoin, että kurssilainen voi toimia itsenäisesti partioaluksen päällikkönä lippukuntansa harjoitusvesialueella.

Kurssilla korostetaan partioaluksen päällikön roolia, koska päällikön vastuu on merillä merkittävä ja jakamaton. Partioaluksen päällikkö on se, joka vastaa aluksen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta, ja muun muassa siitä, että aluksella matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa. Aluksen päällikkö on myös se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä.

Tuleville partioalustemme päälliköille tulivat kurssilla vastuun lisäksi tutuiksi aluksen navigointi, merimerkit, koordinaattien mittaus, aluksen paikannus ja sään vaikutus purje- ja moottorialuksilla. Koulupurjehdusten aikana kurssilaiset toimivat alusten vahtipäällikköinä, navigoijina, veneen ohjaajina ruorissa tai pinnassa, kansigastin roolissa tai tähystäjänä.

Kurssi harjoitteli ahkerasti erilaisia manöövereitä kuten vastakäännöstä eli vendaa ja myötäkäännöstä eli jiippiä, purjeiden käsittelyä kuten nostoa, laskua ja reivausta, aluksen kiinnittäytymistä poijuun, kylkikiinnitystä laituriin, ankkurointia, lokikirjan pitoa, paikanmääritystä ja yhteydenpitoa alusten välillä meri-VHF radiolla.

Kuva: Antti Gärding

Jokaiseen neljästä erilaisesta koulupurjehduksesta eri aluksella pyrittiin tilanteen salliessa liittämään aluskohtainen MOB eli mies yli laidan harjoitus pelastusliivien tai muun kelluvan välineen avulla. MOB on hyvä tapa tutustuttaa miehistö aluksen pelastus- ja pelastautumisvälineisiin sekä harjoittaa miehistöä käytännön toimiin vaara- ja kriisitilanteissa vesillä.

Olennaisia käytännön taitoja ovat myös erilaiset solmut kuten paalu- ja merimiessolmu, siansorkka, knaapi, 8, ulkosorkka ja jalussolmu. Näitä tarvitaankin taajaan veneen kulun eri vaiheissa sekä aluksen kiinnittämisessä. Veneessä kun on vähän karabiinihakoja, ja jos hakoja on ne ovat yleensä väärällä pituudella.

Kurssin käytännön osalle osallistui 16 kurssilaista väliltä pääkaupunkiseutu-Lappi, 8 kouluttajaa ja 4 koulualusta: luotsikutteri M/S Pohjantähti Oulusta, H-vene S/Y Matilda Raahesta, Albin Express S/Y Omppu Oulun merenkävijöiltä ja M/S Bella Torniosta. Kurssin merellisenä tukikohtana toimi Meripelastuksen ja Metsähallituksen ylläpitämä Luotsiasema Iin, Röyttän saaressa. Kurssin käytännön osa alkoi sekä päättyi Oulun Kiikelin, Meritullin vieravenesatamassa.

Kurssin henki oli hyvä, innostunut ja toimelias. Kurssia helli kesäinen aurinkoinen sää ja hyvää tuulta saimme sopivasti päiväpurjehduksille. Ensimmäinen vuosikurssi on myös monella tapaa uraa uurtava ja uudenlainen toiminnan avaus alueellisesti näin laajalla kokoonpanolla. Tornion meripartiolaisten moottorialus Bella on vesillä Arctic VOK myötä Torniossa, aluksen päteviä kippareita on muutama lisää ja lippukunnan meripartiotoimikunta on perustettu uudelleen koordinoimaan Bellan ylöspitoa ja koulupurjehduksia.

Pohjoinen Suomi, Tornio ja Lappi on saanut nyt kivasti uutta merituulta purjeisiin, Pohjanmaasta ja Hämeestä puhumattakaan. Tästä on hyvä jatkaa kesän purjehduksille ja seuraavien kurssien sekä laajempien yhteisten asioiden pariin.

Kurssi yhdisti käytännössä Perämeren meripartiolaisten voimat sekä toimijat. Perustimme Perämeren laivueen koordinoimaan jatkoa onnistuneelle piirirajat ylittävälle Arctic VOK yhteistyölle sekä luomaan edellytyksiä yhteisille eskaadereille ja retkille Perämeren alueella aina Vaasasta Tornioon, Ruotsin vesialueelle, ja miksipä ei pidemmällekin. Meren rantaviivamme kun on Suomen pisimpiä, ellei pisin.

Pidetään lippu korkealla!

Lisätiedot: Janne Puikko, janne.puikko@partio.fi
Kuvat: Antti Gärding